Saradnja NIS-a i Instituta „Mihajlo Pupin“

Predstavnici kompanije NIS i Instituta „Mihajlo Pupin“ iz Beograda potpisali su danas Memorandum o saradnji u oblasti obrazovanja, stručnog usavršavanja kadrova i razmene znanja.

Sa potpisivanja Memoranduma o saradnji

Memorandum o saradnji su na svečanosti u Poslovnom centru NIS-a u Novom Sadu potpisali Andrej Šibanov, zamenik generalnog direktora i direktor Funkcije za organizaciona pitanja, i Sanja Vraneš, generalni direktor Instituta „Mihajlo Pupin“.

Dokumentom je predviđeno uspostavlјanje partnerskih odnosa NIS-a i Instituta „Mihajlo Pupin“, što će doprineti unapređenju i podsticanju uzajamnog stručnog i naučnog usavršavanja, povezivanju tehnološkog i naučnog rada sa aktivnostima NIS-a, kao i razmeni znanja i iskustava. Takođe, sporazumom je predviđeno i zajedničko učešće u projektima multilateralnih i bilateralnih institucija sa cilјem realizacije istraživačko-razvojnih i obrazovnih projekata.

Saradnja dve strane biće posebno realizovana u okviru NIS-ovog korporativnog programa „Energija znanja“ koji već pet godina uspešno uspostavlјa partnerstva sa obrazovnim i naučnim institucijama u cilјu unapređenja uslova za obrazovanje i školovanje mladih stručnjaka, kao i prilagođavanja studijskih programa potrebama tržišta. U okviru ovog programa, kompanija NIS je do sada potpisala 46 sporazuma sa domaćim i međunarodnim naučnim i obrazovnim ustanovama.

„U današnje vreme koje je obeleženo ubrzanim tehnološkim razvojem neophodno je kontinuirano unapređivati stečena znanja. Zbog toga smo posebno ponosni što će razmena uzajamnog znanja i iskustava eksperata NIS-a i stručnjaka sa Instituta „Mihajlo Pupin“ biti podstaknuta ovom saradnjom“, izjavio je Andrej Šibanov, zamenik generalnog direktora NIS-a i direktor Funkcije za organizaciona pitanja. Povodom svečanog potpisivanja Memoranduma održan je i niz predavanja stručnjaka i inženjera Instituta „Mihajlo Pupin“ iz oblasti energetske efikasnosti.

NIS je u 2016. godini postao prva kompanija u Srbiji koja je za svoj doprinos razvoju obrazovanja dobila prestižnu „Svetosavsku nagradu“ koju dodelјuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije.

Podelite ovaj tekst: