Saradnja Pravnog fakulteta u Beogradu i Nacionalne akademije za javnu upravu

Sporazum o saradnji između Nacionalne akademije za javnu upravu (NAJU) i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, potpisan je na tom fakultetu. Sporazum su potpisali prof. dr Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta i Dražen Maravić, v.d. direktora Nacionalne akademije za javnu upravu, sa cilјem uspostavlјanja uspešne i kontinuirane saradnje u sprovođenju konkretnih zajedničkih aktivnosti

Dražen Maravić i Zoran Mirković

Saradnja će imati obrazovnu, primenjenu i razvojnu dimenziju, a realizovaće se kroz povezivanje i objedinjavanje naučnih i stručnih resursa.

„Kroz zajednički rad unapredićemo programske i analitičko – istraživačke aktivnosti, kao i kvalitet rada obe institucije. Sa jedne strane studenti će imati mogućnost sticanja iskustva i praktičnih znanja u Akademiji, a sa druge strane profesori Pravnog fakulteta moći će da unaprede znanja naših zaposlenih i polaznika obuka, kroz organizaciju različitih tribina, predavanja, konferencija. Potpisivanje Sporazuma sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, predstavlјa još jedan od načina širenja saradnje Akademije i obrazovnih institucija u cilјu unapređenja procesa edukacije i načina rada“, izjavio je Dražen Maravić, v.d. direktora NAJU.

“Saradnja koju uspostavlјaju naše institucije višestruko će doprineti unapređenju kvaliteta propisa i strateških dokumenata, kao i profesionalnosti, delotvornosti i efikasnosti funkcionisanja javne uprave na svim nivoima. Sa druge strane, Akademija i Pravni fakuletet će omogućiti da studenti, tokom svih faza studija, dobiju praktičnu dimenziju koja će im olakšati uklјučivanje u rad organa javne uprave i obezbediti odabir najkvalitetnijih predstavnika mladih generacija, u javnom interesu”, izjavio je dekan Pravnog fakulteta, prof. dr Zoran Mirković.

Neke od dogovorenih aktivnosti saradnje odnose se još i na zajedničko učestvovanje u realizaciji nacionalnih i međunarodnih naučno-razvojnih, istraživačkih i stručnih projekata iz oblasti prava, razvoj novih inovativnih tehnologija, procesa i usluga, nastalih primenom vlastitih ili tuđih rezultata naučnoistraživačkog rada, međusobnu dostupnost stručne i naučne literature, ali i razvoj izdavačke delatnosti u oblastima od obostranog interesa.

Podelite ovaj tekst: