Sastanak direktora NIS-a sa ministrom finansija

Generalni direktor kompanije NIS, Kiril Tjurdenjev sastao se sa ministrom finansija Sinišom Malim, sa kojim je razgovarao o investicijama te kompanije, koje su važne za privredu cele zemlјe, kao i o njenom doprinosu za budžet

Sagovornici su razgovarali o projektu Duboka prerada, koji je klјučni projekat druge faze modernizacije Rafinerije Pančevo, vrednosti oko 300 miliona evra. Cilј je da se poveća dubina  prerade, odnosno da se dobiju veće količine najvrednijih derivata, kao što su dizel i benzin. Tjurdenjev je upoznao ministra da projekat ima i ekološke benefite, kao što je prestanak proizvodnje mazuta sa visokim sadržajem sumpora.

Mali je istakao da su takvi projekti od velikog značaja za Republiku Srbiju, jer doprinose većoj stopi njenog privrednog rasta. Kako je rekao, upravo je zbog takvih investicija Srbija apsolutni lider, kada je reč o rastu BDP-a.

Ministar je istakao i da će ovako velike kompanije, ali i one manje, uvek imati pouzdanog partnera u državi, što se najbolјe pokazalo za vreme pandemije koronavirusa, kada je donet obiman Program ekonomskih mera od 5,8 milijardi dinara. Zahvalјujući donetim merama, zadržana je puna zaposlenost, a nezaposlenost u drugom kvartalu ove godine je na istorijskom minimumu od 7,3 odsto.

On se zahvalio predstavnicima kompanije NIS, koja zapošlјava više od 11.000 zaposlenih, na održanju nivoa zaposlenosti tokom pandemije koronavirusa, uz ispunjavanje svih obaveza prema državi i zaposlenima i očuvanje odgovarajućeg investicionog ritma koji će obezbediti dalјi razvoj kompanije.

Mali je zaklјučio da je cilј države da ima takav regulatorni okvir koji će da podržava rast i razvoj privrede, jer to znači više novih radnih mesta, veće plate i bolјi kvalitet života građane Srbije.

Podelite ovaj tekst: