Sastanak SAM-a i Fiskalnog saveta

Kakva su fiskalna kretanja i koji su očekivani trendovi u 2018. godini, šta utiče na makroekonomsku stabilnost u Srbiji, koje reforme predstoje i da li će se i kada završiti sa restrukturiranjem i privatizacijom državnih preduzeća – bile su glavne teme tradicionalnog sastanka Srpske asocijacije menadžera i Fiskalnog saveta Srbije.

Tradicionalni susreti srpskih menadžera i Fiskalnog saveta

Na sastanku na kom su učestvovali Stanka Pejanović, predsednica SAMa, Nikola Altiparmarkov i Vladimir Vučković članovi Fiskalnog saveta Srbije, Branko Greganović, član UO SAMa i predsednik IO NLB banke i dr. Goran Pitić, član UO SAMa i profesor fakulteta FEFA, govorilo se i o tome šta je potrebno da Srbija dostinge visoke stope privrednog rasta, šta su bili pokretači privrednog rasta u prethodnom periodu i umanjenja fiskalnog deficita, kao i šta je potrebno da bi se u Srbiji više investiralo i na koji način podstaći i privatne i javne investicije.

Razgovaralo se i o tome da li postoji fiskalni prostor za poresku kombinatoriku, a donet je i zaključak da je potrebno da postoji i širi dijalog sa predstavnicima i ostalih državnih struktura.

„Tradicionalni susreti srpskih menadžera i Fiskalnog saveta su važni, jer predstavljaju dobar način da razmenimo mišljenje i čujemo najvažnije informacije o fiskalnim kretanjima, trendovima, koje su stope rasta predviđene do kraja godine, kao i koliko kao menadžeri možemo da doprinesemo razvoju“, kaže Stanka Pejanović, predsednica SAMa.

Prema Fiskalnom savetu, u 2017. godini, dostignuti su najvažniji kvantitativni ciljevi fiskalne konsolidacije. Prvi put od 2005. godine ostvariće se fiskalni suficit, a javni dug će, posle deset godina, ponovo imati osetan pad. U 2018. godini mogu se postaviti, kako ističu, temelji za trajno održive i zdrave javne finansije i za ubrzanje privrednog rasta.

„Dostignuta makroekonomska stabilnost treba da se sačuva odgovornom fiskalnom i ekonomskom politikom, a najvažnije pitanje je pitanje privrednog rasta gde zaostajemo za regionom. Dve su poluge rasta na kojima treba raditi – s jedne strane to je povećanje investicija i to države i malih i srednjih preduzeća, kao i sređivanje privrednog ambijenta kroz manje birokratije i efikasnije sudstvo“, kaže Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta Srbije.

„Ova vrsta dijaloga korisna je i neophodna kako bi se stvari u Srbiji i dalje pomerale unapred i kroz razgovor je istaknuta nužnost daljeg unapređenja poslovnog ambijenta u cilju povećanja investicija i većeg privrednog rasta, kao i potreba za daljim jačanjem privatnog sektora, posebno MSP“ rekli su iz SAM-a.

Sastanak sa Fiskalnim savetom organizovan je u saradnji sa USAID Projektom Saradnja za ekonomski razvoj.

Podelite ovaj tekst: