Sonja Sarkozi, predsednica Izvršnog odbora Sberbank Europe Group

Upravni odbor Sberbank Europe imenovao je Sonju Sarkozi, koja je do sada bila na poziciji direktora Sektora za poslove sa stanovništvom, za predsednicu Izvršnog odbora (CEO) Sberbank Europe.

Sonja Sarkozi

Ona će na toj poziciji zameniti Gerharda Randa od 1. jula. Gerhard Randa, koji je značajano doprineo restrukturiranju i pozicioniranju Sberbank Europe obavljajući funkciju predsednika Izvršnog odbora u poslednje dve godine, a pre toga radeći na poziciji člana Upravnog Odbora Sberbank Europe, odlazi u penziju krajem juna.

Sberbank Europe je imala dobar početak godine. Sve članice grupe izvestile su o dobiti, time doprinoseći ukupnoj dobiti Sberbank Europe Group u iznosu od 15,9 miliona evra u prvom kvartalu 2018. godine.

“Želeo bih da zahvalim Gerhardu Randai za njegov veliki doprinos sveukupnom uspehu Sberbank Europe i njenih članica tokom poslednje dve godine. Sa Sonjom Sarkozi, na čelu Sberbank Europe, nastavićemo da dalje razvijamo poslovanje u Evropi”, izjavio je Zigfrid Vulf, predsedavajući Upravnog odbora Sberbank Europe.

Sonja Sarkozi je u Sberbank Europe, na nivou Grupe, započela implementaciju maloprodajne strategije, sa fokusom na kreditne proizvode za stanovništvo i digitalne bankarske usluge. Pre dolaska u Sberbank Europe u avgustu 2017. Sonja Sarkozi je uspešno vodila easybank AG na poziciji izvršnog direktora banke.

Od 1. jula Upravni odbor Sberbank Europe će činiti sledeći članovi:
· Sonja Sarközi (predsednica Izvršnog odbora, direktor Sektora za poslove sa stanovništvom)
· Arndt Röchling (finansijski direktor)
· Stefan Zapotocky (direktor Sektora za korporativno i investiciono bankarstvo)
· Aleksander Witte (direktor Sektora za upravljanje rizikom)
· Aleksei Mikhailov (tehnički direktor)

Podelite ovaj tekst: