Sporazum EIF-a i Unikredita za kreditiranje inovativnih MSP

Evropski investicioni fond (EIF) i Unikredit potpisali su sporazum InnoFin o garancijama 19. januara, da bi se povećalo kreditiranje inovativnih malih i srednjih preduzeća (MSP) u osam zemalja. Ova transakcija je podržana od programa Horizon 2020, Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije i Evropskog fonda za strateške investicije (EFSI), koji čini ključni deo Investicionog plana za Evropu.

Sa potpisivanja sporazuma

Sporazum omogućava Unikreditu da, preko svojih banaka, ponudi dodatno finansiranje u iznosu od 160 miliona evra inovativnim kompanijama u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumuniji i Srbiji.

Banke u Bosni i Hercegovini i Srbiji će biti podržane garancijama koje obezbeđuje EIF, kao i od strane Horizon 2020, Programa EU za istraživanje i inovacije, dok će garancije za banke u Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i Rumuniji biti podržane od strane Investicionog plana za Evropu.

Jurki Katainen, potpredsednik Evropske komisije, zadužen za zapošljavanje, rast, investicije i konkurenciju, je izjavio: “Ovaj sporazum predstavlja odličnu vest za inovativna mala i srednja preduzeća širom ovih osam zemalja. Dodatnih 160 miliona evra koji će biti dostupni za finansiranje zahvaljujući ovom sporazumu, pokazuju da Investicioni plan igra ključnu ulogu u ostvarivanju cilja Komisije da obezbedi podršku koja će sektoru MSP omogućiti da kreira nova radna mesta, da bude inovativan i da raste.”

Krovni ugovor za garancije za segment MSP će imati ključnu ulogu u pomaganju zemljama Zapadnog Balkana i regiona Istočne Evrope u podsticanju inovacija i preduzetništva.

Pjer Luiđi Žilibert, izvršni direktor EIF-a je rekao da je uveren da će se Unikreditova mreža banaka u ovih osam zemalja fokusirati na preduzeća sa velikim potencijalom rasta, koja će biti u stanju da dodatno finansiranje pretoče u rast i otvaranje novih radnih mesta.

Unikredit je veoma posvećen pružanju podrške segmentu MSP u Centralnoj i istočnoj Evropi (CIE).

Karlo Vivaldi, direktor Divizije za poslovanje u regionu Centralne i istočne Evrope u UniCreditu, je izjavio: ”Zahvaljujući novom krovnom sporazumu i široko rasprostranjenoj mreži imamo mogućnost da dodatno podržimo razvoj inovativnih MSP u različitim zemljama, u kojima će naši klijenti imati lakši pristup finansiranju, ali i povoljnijim cenama.”

Sporazum odražava posvećenost Evropske unije brzom pokretanju konkretnih inicijativa kako bi se ubrzale kreditne i garancijske transakcije koje utiču na povećanje broja radnih mesta i rast u okviru EU.

Podelite ovaj tekst: