Sporazum o saradnji Komercijalne banke i Garancijskog fonda AP Vojvodine

Na 84. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, potpisan je Sporazum o saradnji između Komercijalne banke Beograd i Garancijskog fonda AP Vojvodine 18. maja. Ovaj sporazum, omogući će privrednim društvima, preduzetnicima, zemljoradničkim zadrugama i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije Vojvodine, da dođu do povoljnih dugoročnih kredita sa garancijom Fonda.

Sa potpisivanja sporazuma na Sajmu poljoprivrede

Đorđe Raković, direktor Garancijskog fonda AP Vojvodine, istakao je da je ovim Sporazumom uspešna saradnja koja traje jednu deceniju.

„Garancijski fond AP Vojvodine i Komercijalna banka Beograd sarađuju deset godina i meni je izuzetno zadovoljstvo što se obim saradnje širi, sa ciljem da krajnji korisnici kredita budu zadovoljni i da im se pomogne u rastu i širenju njihove proizvodnje. Na obostrano zadovoljstvo, obnovljena je saradnja sa Komercijalnom bankom i ona sada obuhvata širi opseg kreditiranja. Reč je o konkursima koji se odnose na kupovinu poljoprivrednog zemljišta, finansiranje nabavke poljoprivredne opreme, mehanizacije, matičnog stada i višegodišnjih zasada i vinograda, finansiranje gradnje, rekonstrukcije, adaptacije silosa, hladnjača, podnih skladišta i nabavke prateće opreme i finansiranje nabavke nove opreme za mala i srednja preduzeća,” rekao je Đorđe Raković.

U ime Komercijalne banke Sporazum su potpisali izvršni direktor za poslove sa stanovništvom i nove bankarske tehnologije Petar Stefanović i zamenik direktora Sektora za poslove sa mikro i agro klijentima Ivica Mišić.

Dejan Tešić, član Izvršnog odbora Komercijalne banke Beograd je istakao:

„Poljoprivreda je izuzetno važna za sredine u razvoju, jer razvoj  poljoprivrede podstiče rast i u nepoljoprivrednim sektorima. Zbog toga su poljoprivredni proizvođači veoma značajni klijenti za Komercijalnu banku i mi to potvrđujemo prisustvom svake godine na Sajmu u Novom Sadu, ali i kroz kreditne linije koje potpisujemo sa raznim institucijama, kako bismo omogućili klijentima što povoljnije uslove kreditiranja.“

Podelite ovaj tekst: