Sporazum Poštanske štedionice za elektronsko plaćanje usluga

Banka Poštanska štedionica postala partner Kancelarije za IT i eUpravu za omogućavanje elektronskih plaćanja platnim karticama na Portalu eUprava i posredstvom POS terminala na šalterima javne uprave

Bojan Kekić i Mihajlo Jovanović

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Doc. dr Mihailo Jovanović i predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica mr Bojan Kekić potpisali su Sporazum o zajedničkom omogućavanju plaćanja elektronskih usluga DinaCard, Visa i Mastercard karticama na Portalu eUprava i Sporazum o zajedničkom prihvatanju platnih kartica (DinaCard, Visa i Mastercard) na POS terminalima na šalterima organa državne uprave i organa jedinica lokalne samouprave.

Banka Poštanska štedionica postaje još jedna banka partner Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu koja će nakon potpisivanja ova dva sporazuma omogućiti plaćanje platnim karticama na Portalu eUprava i posredstvom POS terminala na šalterima organa javne uprave.

Na osnovu ovogodišnjeg poziva Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu bankama, platnim institucijama i institucijama elektronskog novca koje posluju na teritoriji Republike Srbije da, ukoliko već nisu, realizuju različite vidove elektronskih plaćanja javila se Banka Poštanska štedionica.

„U narednom periodu građanima će biti omogućeno da koriste usluge Banke Poštanske štedionice prilikom plaćanja administrativnih taksi na Portalu eUprava. Takođe, u cilјu što bržeg širenja mreže POS terminala na šalterima javne uprave, Banka će se uklјučiti kao partner Kancelarije za IT i eUpravu sa cilјem da svi šalteri gradskih i opštinskih uprava u Srbiji u periodu od 6 meseci omoguće plaćanje administrativnih taksi platnim karticama. Na ovaj način, plaćanjem putem interneta ili na POS terminalima povećava se efikasnost u pružanju usluga građanima, štedi se vreme čekanja u redovima i eliminiše se odlazak građana do pošte ili banke i ponovni dolazak na šaltere državne uprave ili lokalne samouprave. Jednom rečju građanima se omogućava lakše i brže obavlјanje usluga javne uprave“, izjavio je Mihailo Jovanović.

Poziv bankama da se kao partneri uklјuče u omogućavanje različitih vidova elektronskih plaćanja je stalno otvoren, sve u cilјu potpune transparentnosti, konkurentnosti, praćenja novih trendova u elektronskom poslovanju i omogućavanja građanima i privredi pristup savremenim uslugama elektronske uprave, ponovio je Jovanović.

Predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica Bojan Kekić istakao je da potpisivanjem sporazuma banka, kao finansijska institucija u vlasništvu Vlade Srbije i sa jasno određenim državnim interesima, daje doprinos merama pospešivanja bezgotovinskog plaćanja platnim karticama na internetu i na POS terminalima, za potrebe budžetskih korisnika.

„Ovim sporazumima, banka i kancelarija omogućavaju građanima da na brži i jednostavniji način izvrše plaćanja za usluge koje zahtevaju od nadležnih organa ili su u obavezi da ih izvrše. Ovo je i prilika da se dodatno uveća mreža za korišćenje nacionalne Dina kartice, čiji je Banka Poštanska štedionica, sa oko 1,6 miliona izdatih kartica, najveći izdavalac. Širenje mreže preko portala eUprave i POS terminala kod budžetskih korisnika znatno će doprineti aktivnostima koje preduzima Narodna banka Srbije u promociji domaće platne kartice“, rekao je Kekić.

Podelite ovaj tekst: