Švajcarska planira dugoročnu podršku građanskom sektoru u Srbiji

Vlada Švajcarske pokreće nov program koji će podržavati organizacije građanskog društva u Srbiji. Program „Zajedno za aktivno građansko društvo ACT“ vredan je pet miliona evra , i ima tri komponente kroz koje će pružiti podršku civilnom društvu.

Filip Ge Ambasador Švajcarske

Fokus će biti na organizacijama na lokalnom nivou, a podrška će se pružati kroz različite šeme grantova i razvoj kapaciteta organizacija.

„Danas, više nego ikada, potrebne su nam jake organizacije građanskog društva, i jačanje njihovih veza sa građanima, kako bi smo osigurali njihovo redovno učešće u političkom i društvenom životu. Važno je da građanske organizacije igraju ključnu ulogu u srpskom društvu kako bi se uverili da će pokrenuti reforme u procesima demokratizacije“, rekao je Filip Ge, ambasador Švajcarske za Republiku Srbiju i Crnu Goru.

Svega 12 procenata ispitanih građana učestvuje u bilo kojoj vrsti aktivnosti na lokalnom ili nacionalnom nivou. Takođe, građani su aktivniji na lokalnom nivou, njih 11 odsto, a gotovo tri puta manje građana učestvuje u aktivnostima na nacionalnom nivou, svega četiri procenta. Sve ovo pokazalo je istraživanje o Zadovoljstvu građana. Cilj švajcarskog programa „Zajedno za aktivno građansko društvo-ACT“ je da se takva situacija promeni.

Jens Engeli, vođa programa Zajedno za aktivno građansko društvo

„Na mnogim mestima, prostor za angažovanje građana i javna debata se rapidno smanjuje. Sve restriktivnije zakonodavstvo, nepravilno ponašanje političkih elita, i sve veći nepoverenje građana pogoršali su situaciju za organizovano civilno društvo. Zato je važno jačati njihove kapacitete. U Švajcarskoj, kroz česte referendume, građani mogu aktivno da učestvuju u poslovima lokalne zajednice, ali mogu i da odlučuju o zakonodavnim i ustavnim pitanjima, kako kantona, tako i savezne države. Kroz referendume, građani mogu da menjaju bilo koji zakon koji je izglasala savezna skupština“, objasnio je Jens Engeli, vođa programa „Zajedno za aktivno građansko društvo ACT“.

Prvi poziv za konkurs, za finansijske grantove, biće objavljen početkom iduće godine. U prvom fazi finansiraće se oko 100 različitih organizacija građanskog društva.

Podelite ovaj tekst: