Telenor – 11 godina uspešnog poslovanja u Srbiji

Telenor je obeležio jedanaestu godinu uspešnog poslovanja i deceniju rada Telenor fondacije u prisustvu predstavnika institucija, privrednog sektora i brojnih poznatih ličnosti, 6. septembra.

Ingeborg Øfsthus

Ingeborg Øfsthus, generalna direktorka Telenora u Srbiji, pozdravljajući sve prisutne istakla je da Telenor nastavlja da doprinosi razvoju digitalizacije u Srbiji, u partnerstvu sa ključnim učesnicima iz države i privrednog sektora.

”Kompanija je izgradila najveću mobilnu mrežu u zemlji, koja povezuje više od tri miliona korisnika. Telenor 4G mreža prati rastuće potrebe korisnika pružajući besprekorno i konzistentno iskustvo gde god da se nalaze”, rekla je Øfsthus.

U drugu deceniju rada, Telenor fondacija ulazi sa više od 200 realizovanih projekata u saradnji sa oko 300 partnera. Otvoren je Telecentar, prvi onlajn i video prevodilački servis, za više od 130.000 gluvih i nagluvih osoba u Srbiji. Takođe, u okviru projekta „Povezivanje” pružena je podrška za 145.000 Roma, a zdravstvene medijatorke obavile su više od 35.000 poseta porodicama. Sa UNICEF-om je započet dugoročni projekat „Bezbedan internet za celu porodicu“ koji ima za cilj da edukuje decu uzrasta od četiri do osam godina, 100.000 njihovih roditelja i 2000 vaspitača o bezbednom korišćenju Interneta.

Podelite ovaj tekst: