Trajal Korporacija – 130 godina lider u proizvodnji eksploziva

Koorporacija “Trajal” iz Kruševca obeležava 130 godina rada. Preduzeće koje je posle raskida neuspešne privatizacije bilo pred stečajem, zahvaljujući podršci države stalo je na svoje noge

Trayal je jedini proizvođač eksploziva u Srbiji

Miloš Nenezić, generalni direktor Trajala rekao je da će ta korporacija iduće godine biti ne samo među najjačim preduzećima u Srbiji, nego i u regionu. On je, na press konferenciji povodom 130 godina od osnivanja Trajala, rekao da se menadžment oslanja na mlad kadar, domaće znanje i nove programe.

Trajal je 2006. godine kupila bugarska firma “Brikel” i postepeno uništavala proizvodnju, mašine i alate rasprodavala, da bi država zbog neispunjenja ugovora o investicijama od 22,5 miliona evra i generalnog štrajka radnika privatizaciju raskinula tek 2013.godine.

“Imali smo loš početak, mnogo otežavajućih okolnosti, ali znamo gde idemo i možemo još bolje. Ojačaćemo srpsku privredu”, rekao je Nenezić. Dodao je da je uspeh postignut zahvaljujući Samostalnom sindikatu koji je održao radnu disciplinu i zahvaljujući timskom radu.

Najznačajniji razvojni projekti su u oblasti proizvodnje eksploziva.  Trayal je jedini proizvođač eksploziva u Srbiji i vodeći proizvođač u regionu. Razvojem novih vrsta privrednih eksploziva u periodu posle raskida privatizacije kompletiran je asortiman ove grane proizvodnje, a proizvodnja je zbog konstantnog povećanja tražnje u periodu od 2014. godine povećana za čak 70 odsto, čemu su doprinele i činjenice da u Evropi nema drugih proizvođača praškastog eksploziva, a Trayal je i jedini proizvođač eksploziva koji može da se upotrebljava u rudnicima sa metanskim režimom rada. Kontinuiranim praćenjem potreba korisnika Trayal je razvijao i druge projekte. Puštanjem u rad novog postrojenja za proizvodnju emulzionih eksploziva je završen i već je na njemu proizvedeno više od 2000 tona ovog proizvoda. Očekuje se puštanje u rad i opreme za proizvodnju Nonel sistema.

Savremene trendove u ovog grani proizvodnje Trayal prati nabavkom vozila za pumpanje eksploziva, sa instaliranom najnovijom tehnologijom umešavanja i proizvodnje eksploziva iz hladne matrice. Upotrebom ovog vozila potpuno se izbegava greška radnika prilikom pumpanja i u svakom trenutku meri protok komponenata i proizvoda. U slučaju odstupanja od zadatih parametara ceo sistem se blokira i zaustavlja rad vozi. Ovo je prvo vozilo sa ovakvim performansama na prostoru Srbije. Korisnici ovih proizvoda su svi rudnici, kamenolomi, putarska preduzeća u Srbiji. Iznenađuje podatak da Crna Gora pored dva svoja proizvođača u 80 odsto slučajeva koristi eksploziv ovog proizvođača, da su u izgranji auto puta koristili Trayalov eksploziv.

U završnoj fazi je razvoj sredstva za miniranje koje u sebi ne sadrži eksplozivnu komponentu, pod radnim nazivom Auto Stem (samostalna patrona), koja je hit u svetu i na ovim prostorima još nije upotrebljavana, a može da se koristi za podzemnu i površinsku eksploataciju, kao i za sekundarno miniranje.

Osim u ovoj grani, na razvojnim programima Trayal Korporacije se ubrzano radi i kada je u pitanju prerada opasnog otpada i dalje širenje i unapređenje jastrebac lake Resorta.

Daljinski sistem automatizovane protivgradne zaštite je projekat Trayal Korporacije koji je delimično u primeni, a koji omogućava da se protivgradnim stanicama upravlja iz Radarskog centra. Do sada je opremljeno 15 protivgradnih stanica, sledeći korak je opremanje Radarskog centra Valjevo. Ovaj revolucionarni projekat realizuje se u saradnji sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom Srbije, sa ciljem eliminisanja šteta od grada.

Podelite ovaj tekst: