Treći krug programa „Elevator Lab“ međunarodne potrage za fintecima

Finteci širom sveta od 24. aprila do 26. maja mogu da se prijave za treći krug programa

„Elevator Lab“, finansijsko-tehnološkog programa kompanije Raiffeisen Bank International

(RBI)

Prvi put omogućen je zajednički segment
potrage sa kompanijom iz oblasti realne ekonomije

Pored sedam tema iz bankarskog sektora, po prvi put omogućen je zajednički segment

potrage sa kompanijom iz domena realne ekonomije. U saradnji sa Kapš (Kapsch) grupom,

RBI je u potrazi za fintecima koji bi razvili inovativna rešenja na polju platnih transakcija i

obrade transakcija za mobilne usluge. „Zajedno sa jakim partnerima, želimo da započnemo

inovativne projekte koji ukrštaju više branši i u kojima rešenja finteka mogu da naprave

stvarnu dodatnu vrednost u iskustvu klijenata. Naročito mi je zadovoljstvo što jedan takav

tehnološki lider i globalni igrač kao što je Kapš grupa učestvuje u našem programu“, izjavio je

Maksimilijan Šausberger (Maximilian Schausberger), rukovodilac segmenta fintek

partnerstava pri RBI-u.

Pored toga, deset banaka RBI mreže sa područja srednje i istočne Evrope podržavaju ovaj

program širom grupacije svojim vlastitim fintek inicijativama nazvanim „Elevator Lab izazov“ i

„Elevator Lab kampovi“. Proširenost programa „Elevator Lab“ čini ga programom najveće

fintek mreže na području srednje i istočne Evrope.

Pobednici „Elevator Lab izazova“ dobiće mogućnost učešća u polufinalu fintek partnerskog

programa širom grupacije i tako imaju šansu da stignu u finale u Beč u septembru 2019.

godine. „Elevator Lab kampovi“ usmereni su na finteke u ranoj fazi i novi su segment u

ovogodišnjem krugu Elevator Lab takmičenja. Time mrežne banke odgovaraju na potrebe

podrške osnivačima od samo početka i identifikacije poslovnih prilika u bankarstvu.

Detaljniji opis programa „Elevator Lab“ uključujući i pojedinačne takmičarske segmente kao i

rokove za prijave možete pogledati na sajtu: www.elevator-lab.com

Podelite ovaj tekst: