Uz podršku Svetske banke, Srbija podstiče emitovanje korporativnih obveznica

Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je 16. marta zajam u iznosu od 27,7 miliona evra (protivvrednost od 30 miliona dolara) za podršku Srbiji u njenim nastojanjima da produbi i dodatno razvije svoje tržište kapitala kroz Projekat „Podsticanje dugoročnog finansiranja kroz razvoj tržišta kapitala“.
„Diverzifikovani izvori i instrumenti finansiranja, zajedno sa produbljenim finansijskim sektorom, od presudnog su značaja za dugoročni, održiv privredni rast Srbije,“ rekao je
Nikola Pontara, direktor Kancelarije Svetske banke u Srbiji. „Ovim zajmom pomoći će se Vladi Srbije da realizuje svoju Strategiju za razvoj tržišta kapitala kroz jačanje
relevantnih institucija tržišta kapitala i podsticanje pravnih lica da emituju obveznice, uključujući i zelene i tematske obveznice,“ izjavio je Pontara.
Funkcionalna tržišta kapitala omogućavaju da se izvori finansiranja diverzifikuju tako da privreda ne zavisi samo od bankarskog sektora, što posredno jača ekonomsku otpornost tokom fluktuacija kreditnih ciklusa. Pored toga, korporativne obveznice mogu postati privlačan alternativni izvor dugoročnog finansiranja za ostvarivanje ciljeva zelene tranzicije u Srbiji.

Podelite ovaj tekst: