Unapređenje preduzetništva mladih

U Beogradu je održana Regionalna konferencija o preduzetništvu mladih Srbije, Crne Gore i BiH, 9. novembra resorni ministri ukazali su da treba stimulisati preduzetništvo mladih, jer je to šansa da im se omogući da dobiju posao.

Sa skupa u Beogradu

Zoran Đorđević, srpski ministar za rad je ukazao da napretka ima. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, od septembra prošle godine u našoj zemlji smanjena je nezaposlenost mladih za 14,5 odsto. On je naveo da se podrška zapošljavanju mladih pruža kroz stručnu pomoć, obuku u oblasti preduzetništva i samozapošljavanje kroz koje se ostvaruje pravo na subvencije od 180.000 do 220.000 dinara.

Nedjo Kapetina, savetnik u ministarstvu spoljne trogovine i ekonomskih poslova Bosne i Hercegovine izjavio je da je u Bosni od ukupnog broja nezaposlenih čak 60 odsto mladih. 

„Iz BiH je otišlo 80.000 stanovnika, od čega je 80 odsto mladih, a bez mladih mi gubimo budućnosti i zato je važno da se aktivno radi na unapredjivanju zapošljavanja“, rekao je Kapetina. On je kazao da vlada BiH daje podsticajna sredstva za otvaranje biznisa, ali da je neophodno obezbediti bolju saradnju obrazovanja i privrede.

Vladimir Đorđević, generalni direktor kompanije Visa za jugoistočnu Evropu smatra da mala i srednja preduzeća i razvoj preduzetničke kulture imaju ogroman uticaj na privredu i ekonomiju čitave zemlje. On je istakao da je jedan od strateških ciljeva Vise u jugoistočnoj Evropi podrška razvoju malih i srednjih preduzeća, uz unapređenje njihovog biznisa zahvaljujući inovativnim platnim tehnologijama.

“Naše iskustvo u radu sa malim i srednjim preduzećima širom sveta pomoglo nam je da razumemo životni ciklus organizacija i pronađemo modele za efikasnije upravljanje tokovima novca i bolji pregled troškova”, rekao je Đorđević.

Prvi panel Konferencije bavio se temom PREDUZETNIŠTVO MLADIH – IZAZOVI I RAZVOJNA ŠANSA SRBIJE I REGIONA.

Učesnici prvog panela bili su g-đa Dragana Martinović, Sektor za podršku MMSPP, Razvojna agencija Srbije, g-đa Branislava Simanić, direktor sektora preduzetništva Privredne komore Srbije, g-din Ilija Dragišić, predsednik Udruženja mladih privrednika Srbije i osnivač kompanije DIMIS, Beograd, g-din Uroš Bulatović, predsednik Unije mladih preduzetnika Crne Gore, g-din Đorđije Šipčić, predsednik Udruženja mladih preduzetnika Republike Srpske i osnivač kompanije Yutransfer.

Drugi panel Konferencije bavio se problemima finansiranja i finansijskom pismenošću mladih, a uvodnu reč dali su  g-đa Bojana Bošković, generalni direktor Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta u Ministarstvu finansija Crne Gore i g-din Marko Bajić, pomoćnik generalnog direktora Direktorata  za ekonomska istraživanja i statistiku u Narodnoj banci Srbije.

Učesnici drugog panela bili su g-đa Slađana Sredojević, specijalni savetnik za međunarodnu saradnju, finansijska tržišta i obrazovanje u Udruženju banaka Srbije, g-đa Vesna Nedeljković, pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje u Ministarstvu prosvete Republike Srbije, g-din Milorad Matić, fabrika za proizvodnju aviona Aero East, Kraljevo, g-din Dražen Žujović, osnivač prvog crnogorskog startapa Tour Via Me, Podgorica, g-din Vladimir Ćorda, direktor virtuelne kancelarije za poslovanje  Virtuo, Banja Luka.

Treći panel Konferencije bavio se temom INOVATIVNOST I OBRAZOVANJE , a učesnici su bili g-đa Natalija Sandić, menadžer programa za međunarodnu saradnju i finansiranje u Fondu za inovacionu delatnost Republike Srbije, g-din dr Zoran Jović, profesor na Univerzitetu Singidunum, Beograd, g-đa Mirjana Rajilić Stojanović, osnivač startapa HITTest, Beograd, g-din Miroslav Ivić, vlasnik kompanije Ivić kanabis, Sokobanja, Marina Čolić, ispred kompanije Kolorhem D.O.O.

Predsednik Udruženja mladih privrednika Srbije Ilija Dragišić, koji je počeo svoj privatni biznis sa 18. godina, izjavio je da postoje dva ograničavajuća faktora za mlade da pokrenu sopstveni posao – nedostatak finansija i podsticajne poreske politike.

„Nema dovoljno podsticaja za početak biznisa, a velik problem je i što se mladi koji započnu biznis već u prvoj godini automaski oporezuju i plaćaju doprinose, trebalo bi im to u početku olakšati“, rekao je Dragišić.

Predsednik Udruženja mladih preduzetnika Đorđije Šipčić istakao je da obrazovni sistem treba da utiče na lošu sliku preduzetnika i da daje primere dobre prakse i priča o pozitivnim stvarima koje predueztništvo donosi.

Dragana Martinović ispred Razvojne agencije Srbije istakla je da je mladima neophodna podrška pri započinjanu biznisa, kao i adekvatne informacije, koje mogu dobiti u ovoj instituciji i da je informisanje mladih aktuelno tokom cele godine.

“Unija mladih preduzetnika Crne Gore osnovala je portal pre tri meseca koji sadrži korisne savete i blogove, sažete i konkretne na temu kako pokretanja sopstvenog biznisa, tako i prilikom održanja postojećeg preduzeća”, izjavio je predsednik Unije Uroš Bulatović.

Panelisti su došli do zaključka da se sa problemom nezaposlenosti suočavaju se i najrazvijenije privrede, a kamoli zemlje našeg regiona, ali za naš region karakteristično je i da većina mladih svoje buduće zaposlenje traži u javnom sektoru. Države regiona moraju da pokažu mladima šta znači biti preduzetnik, ali i da stvore sisteme u kojima bi mladi lakše mogli da dođu do posla, odnosno da im kroz kvalitetno obrazovanje o preduzetništvu pomognu da to znanje sprovedu u delo.Znanje o preduzetništvu trebalo bi da pruža neko ko je i sam preduzetnik i ima iza sebe iskustvo, koje može preneti učenicima -nije dovoljna samo knjiga.

Podelite ovaj tekst: