UniCredit podržao šest preduzeća u pridruživanju mreži ELITE

UniCreditova Divizija za poslovanje u Centralnoj i istočnoj Evropi je objavila je da su se dva nova preduzeća pridružila inovativnom međunarodnom sistemu ELITE.

UniCredit CIE Lounge deo je programa ELITE, međunarodne platforme Grupe londonske berze za poslovnu podršku i prikupljanje kapitala, čiji je fokus na pružanju pomoći perspektivnim preduzećima da ubrzaju svoj rast.

Dva nova preduzeća koja su se pridružila programu dolaze iz dve države Centralne i istočne Evrope (CIE) u kojima UniCredit aktivno posluje. U program UniCredit CIE Lounge do danas je primljeno 60 preduzeća iz 11 država iz raznih delova UniCreditove mreže u CIE.

Cilj programa UniCredit CIE Lounge je da pomogne malim i srednjim preduzećima da dodatno rastu, ali i da povećaju svest o tržištima kapitala i mogućim načinima za privlačenje finansiranja. Program preduzećima pomaže i u uspostavljanju direktne komunikacije sa relevantnim investitorima. Preduzeća koja su se pridružila prethodnoj grupi programa trenutno prolaze kroz proces obuke.

Deveta grupa programa UniCredit CIE Lounge sastoji se od sledećih preduzeća:
 ASIGEST – I&G BROKERS, Bugarska
 TERMOVENT, Srbija

Pored toga, zahvaljujući posebnoj saradnji mađarskog UniCredita i Budimpeštanske berze, ovoj grupi pridružila su se četiri nova preduzeća:
 CORECOMME SI, Mađarska
 SOMOGYI, Mađarska
 VIA BERAUTO, Mađarska
 GSV, Mađarska

“Ponosni smo jer se naše partnerstvo sa programom ELITE pokazalo jako uspešnim”, izjavio je Andrea Dijamanti, direktor UniCreditovog Korporativnog, investicionog i privatnog bankarstva za region CIE. “Ova inicijativa ističe našu uverenost u potencijal najambicioznijih preduzeća srednje veličine u CIE i pomaže nam da im pružimo podršku u unapređenju poslovnih modela i jačanju njihovog rasta. ELITE predstavlja i inovativan način koji preduzećima omogućava bolje razumevanje vlastitih potreba i strategija. Program okuplja rastuća preduzeća i pruža im priliku da inspirišu jedni druge, razmene ideje, podele najbolje prakse i prepoznaju poslovne prilike za saradnju”.

Luka Pejrano, glavni izvršni direktor programa ELITE, izjavio je kako su oduševljeni sve većim zanimanjem preduzeća iz čitavog regiona za program ELITE koji s velikim zadovoljstvom pruža podršku najambicioznijim malim i srednjim preduzećima povezujući ih s kapitalom i pružajući im podršku u nastupu na globalnoj pozornici, ali i radi sa njima na razvoju povezane lestvice finansiranja za takva preduzeća.

Program ELITE od svog je osnivanja 2012. godine podržao preko 1.100 međunarodnih preduzeća. ELITE je platforma i ekosistem koji ambicioznim preduzećima u privatnom vlasništvu pomaže da rastu, nudeći im pristup edukaciji i poslovnoj podršci, kao i direktan kontakt sa međunarodnom finansijskom i savetodavnom zajednicom. Upravljački timovi dobijaju smernice o načinima za ubrzanje svog razvoja i o pristupu najprikladnijim oblicima finansiranja za svoje potrebe, bilo da je reč o privatnom kapitalu, preduzetničkom kapitalu ili tržištima obveznica ili vlasničkih instrumenata, kao i savete o tome kako da izgrade svoj profil i doseg. ELITE je zamišljen tako da ispuni individualne potrebe svakog preduzeća odabranog za sudelovanje u programu UniCredit CIE Lounge, pri čemu UniCredit učestvuje u edukativnim modulima i podučavanjem i pruža pristup vlastitim, po meri razvijenim, uslugama podrške za mala i srednja preduzeća.

Više informacija na https://www.elite-growth.com/.

Podelite ovaj tekst: