Unija poslodavaca predložila Paket 5+3 mere za revitalizaciju privrede

Unija poslodavaca Srbije uputila je Vladi Srbije predlog paketa 5+3 mere za revitalizaciju privrede i minimiziranje uticaja pandemije na nacionalnu ekonomiju

Paket od pet mera predložen je predsednici  Vlade Ani Brnabić, dok je set predloga za izmenu Zakona o radu, poslat na adresu ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića.

Pozdravljajući dosadašnje mere Vlade za podršku privredi, Unija poslodavaca predlaže, između ostalog:

  • smanjenje PDV-a u najteže pogođenoj oblasti turizma i ugostiteljstva na 10%
  • plaćanje PDV-a po realizovanoj fakturi, počev od 1. januara 2021.
  • ukidanje obaveze dokumentovanja neoporezovanih troškova naknada prevoza za dolazak i odlazak zaposlenih sa radnog mesta
  • smanjenje iznosa lokalnih komunalnih taksi za 30%, kao što su naprimer nadoknade za isticanje firme
  • odlaganje plaćanja novouvedene eko takse do 1. aprila 2021. godine

Uz navedeni paket, Unija smatra veoma bitnim i da javni sektor blagovremeno ispunjava sve dospele novčane obaveze iz ugovora i komercijalnih transakcija sa privatnim sektorom.

„Dosadašnje mere Vlade Srbije predstavljale su veliku pomoć privredi Srbije, tu pre svega mislim na isplatu minimalne zarade i odlaganje plaćanja poreza i doprinosa za januar 2021. godine. Međutim, te mere nisu dovoljne za dubinu krize u kojoj se ceo svet, pa i naša zemlja nalazi. Što pre to razumemo i što ranije primenimo nove mere, to će posledice biti manje. A posledice samo u prvom koraku prete preduzećima, jer ukoliko padnu prometi smanjiće se i uplate u budžet, dok bi nova otpuštanja dodatno opteretila socijalni deo budžeta“, kaže Srđan Drobnjaković, direktor Unije poslodavaca.

Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja upućeni su sledeći predlozi:

  1. Zaposlenima omogućiti korišćenje prošlogodišnjeg godišnjeg odmora i nakon 30. juna tekuće godine, kao i da ukoliko se isti koristi iz delova ne postoji ograničenje da prvi deo ne sme biti kraći od 2 nedelje;
  2. Da naknada zarade zbog privremene sprečenosti na rad u trajanju od 30 dana ide o trošku Fonda za zdravstvo RS, a ne o trošku poslodavca;
  3. Da se pojednostavi procedura davanja saglasnosti nadležnog ministra u slučaju da poslodavac ima, usled prekida rada ili smanjenog obima posla, potrebu da uputi zaposlenog na odsustvo duže od 45 radnih dana, uz naknadu zarade od 60 odstoUnija poslodavaca naglašava da je do sada nailazila na visoko razumevanje Vlade Srbije i ovoga puta takođe očekuje u najkraćem roku organizaciju sastanka, na kome bi se zajednički tražilo rešenje koje je najbolje za sve.
Podelite ovaj tekst: