Veće pogodnosti za štednju u NLB banci

NLB banka je, u susret Nedelji štednje, pripremila pogodnosti za štediše, koje će važiti do kraja godine.

Klijentima je banka pripremila specijalnu ponudu za dinarsku štednju. Na dinarske uloge, oročene na period od šest do 24 meseca, banka obračunava fiksnu nominalnu kamatu koja se kreće od 3,5 do 4,25 odsto godišnje (EKS od 3,53 do 4,16 odsto).

Klijenti koji radije štede u evropskoj valuti, mogu sredstva da oroče na 12, 14 ili 25 meseci, sa fiksnom nominalnom kamatnom stopom od 1,00 do 1,60 odsto godišnje (EKS od 0,85 do 1,35 odsto).

Slobodna štednja je izbor za klijente, kojima je fleksibilnost oročenja na prvom mestu. Ovaj vid štednje ostavlja klijentima mogućnost da im banka, ukoliko, razoroče novac pre isteka ugovorenog roka, obračuna kamatu po ugovorenim pragovima razoročenja. Nominalna kamatna stopa kod ovog tipa štednja iznosi i do 1,10 odsto (EKS 0,93 odsto), fiksno godišnje. Na taj način, klijenti ugovaraju kamate koje će koristiti sutra.

„Štednja nam omogućava da na svoja sredstva dobijemo određeni iznos na ime kamate, ali pre svega predstavlja način da obezbedimo finansijsku stabilnost za sebe i porodicu. Štednja predstavlja investiciju u budućnost i pomaže nam da se pripremimo za mnoge lepe stvari, poput putovanja, školovanja dece, kupovine automobila, ali život donosi različite nepredviđene situacije, pa nam ušteđevina garantuje izvesnu sigurnost, pre svega u situacijama koje uključuju nepredviđene izdatke. Štednja je pre svega navika i nije važno koliko sredstava možemo da izdvojimo od svojih primanja, važno je da to radimo kontinuirano i sa jasnim ciljem“, rekao je Vlastimir Vuković, član Izvršnog odbora NLB banke Beograd.

Podelite ovaj tekst: