Veliki odziv za konverziju stambenih kredita u švajcarskim francima

Ponude za konverziju stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, koje su banke u Srbiji uputile u Zakonom propisanom roku, naišle su na veliki odziv korisnika. Konverziju je, do sada prihvatilo oko 60 odsto ukupnog broja klijenata, dok je kod pojedinih banaka konvertovano i do 85 odsto kredita

Većina korisnika stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, prihvatila da je Zakon o konverziji najbolјe rešenje

Ove brojke nisu konačne, jer rok za izjašnjavanje klijenata još uvek traje. Poslednji rok u kome korisnici kredita treba da se izjasne varira od banke do banke, pošto su ponude poslate u različitim vremenskim intervalima. Zakon je predvideo rok za izjašnjavanje od 30 dana od dana kada je klijent primio ponudu banke.

„Prema do sada prikuplјenim podacima, možemo zaklјučiti da je većina korisnika stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima prihvatila da je Zakon o konverziji najbolјe rešenje za njihovu situaciju. Već sada možemo reći da se konverzija uspešno sprovodi, a koliki će biti konačan procenat kredita konvertovanih u evro znaćemo kada istekne Zakonom predviđeni rok“, kaže Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije.

Ponude za konverziju upućene su svim korisnicima stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, a za proces konverzije banke u Srbiji izdvojiće oko 130 miliona evra. Rešenjem iz Zakona o konverziji preostali dug klijentima biće umanjen za 38 odsto.

Podelite ovaj tekst: