Visa objavila rezultate istraživanja o ženskom preduzetništvu u Srbiji

Generalno zadovoljstvo, više prostora za kreativnost i veću zaradu, žene preduzetnice smatraju glavnim prednostima posedovanja sopstvenog biznisa. Ovo su najvažniji zaključci Istraživanja kompanije Visa o poziciji žena preduzetnica i procesima donošenja odluka o pokretanju sopstvenog biznisa. Istraživanje o ženskom preduzetništvu sprovedeo je kao deo “She’s Next” inicijative kompanije Visa, pokrenute sa ciljem podrške i osnaživanja žena vlasnica malih preduzeća.

Prema rezultatima istraživanja, više od polovine žena preduzetnica navodi slobodu kao jedan od najvećih motivatora za pokretanje biznisa, slede mogućnost veće zarade, kao i doživljaj dovoljne lične kompetentnosti da bi se radilo samostalno. Sa druge strane, najveća briga žena preduzetnica prilikom donošenja odluke o pokretanju sopstevenog poslovanja je strahovanja od mogućeg upadanja u dugove i velikog obima posla, dok je, neočekivano, briga o zapostavljanju porodice ređa.

Kao glavne prepreke u donošenju konačne odluke o pokretnju biznisa, žene preduzetnice su navele strah od neuspeha i pravljenja značajnih finansijskih gubitaka; nedostatak znanja o finansijama i knjigovodstvu; nedostatak znanja o zakonima i propisima; kao i nedovoljno razvijene strategije. Kada je reč o procesu realizacije i formalnog osnivanja preduzeća, najveći izazov, prema navodima ispitanica, bio je inicijalni kapital.

U pogledu iznosa novca koji je potreban za pokretanje biznisa, 36 odsto žena preduzetnica je iznelo da im je bilo potrebno između 2.001 i 5.000 evra, zatim iznosi do 2.000 evra (28 odsto), dok je 12 odsto ispitanika navelo iznos između od 5.001 i 10.000evra.

Upoređujući preduzetništvo sa prethodnim poslom kojim su se bavile, ispitanice su kao benefite posedovanja sopstvenog biznisa navele generalno zadovoljstvo, više prostora za kreativnost i veću zaradu. Kao ključne prednosti preduzetništva žene izdvajaju: nezavisnost i mogućnost da se bude sam svoj šef, fleksibilno radno vreme, veće zarade, mogućnost rada od kuće, više slobode u donošenju odluka na svim nivoima, kao i direktnija veza između količine rada i uloženog truda i zarade. Ipak, činjenica da su same odgovorne za sve aspekte poslovanja, mogućnost pronalaženja dobrih radnika i manje slobodnog vremena navode se kao nedostaci preduzetništva.

Kada je u pitanju vreme provedeno na poslu, većina žena preduzetnica radi šest dana nedeljno (55 odsto), dok 58 odsto ispitanica radi 8 do 10 sati dnevno. Interesantan je podatak da 60 odsto žena preduzetnica obuhvaćenih istraživanjem ne koristi nijednu online platform za oglašavanje, prodaju ili naplatu posla. Od žena vlasnica preduzeća koje koriste online platforme, 80 odsto koristi Facebook, zatim sledi Instagram sa 57 odsto i Google (29 odsto).

U pogledu uticaja pandemije virusa COVID-19 na poslovanje, 75 odsto preduzeća čiji su vlasnici žene prijavljuje pad u prihodima. Kao najveći izazov sa kojim se susreću zbog pandemije, 69 odsto ispitanica navodi smanjenje potražnje, odnosno manji broj kupaca. Polovina ispitanica je koristila dodatna finansijska sredstva, među kojima je velika većina koristila subvencije Vlade Republike Srbije (79 odsto), dok je približno četvrtina koristila sredstva iz sopstvene štedenje (24 odsto).

Kada je reč o profesionalnom i ličnom razvoju, žene preduzetnice uključene u istraživanje, izjavile su da bi želele da pohađaju obuke iz specifičnih stručnih veština i obuke o specifičnim aspektima poslova, treninge o digitalnom marketingu i brendingu, a deo ispitanica izrazio je potrebu za treninzima u vezi sa zakonima i regulativama.

Uzimajući u obzir situaciju na tržištu zasnovanu na nalazima istraživanja o ženskom preduzetništvu u Srbiji, Visa je udružila snage sa AFA (Asocijacija za afirmaciju potencijala žena) i pokrenula online edukativni program “She’s Next,” sa ciljem da odgovori na zahteve žena preduzetnica u pogledu znanja i veština koje su im potrebne za upravljanje poslovanjem. Tokom septembra u okviru programa organizovano je 6 webinara, sa eminentnim stručnjacima koji su sa učesnicima podelili svoja iskustva i značajne informacije o sledećim temama: kako istražiti tržište, pratiti  trendove i ostati konkurentan, pravna pitanja ključna za mala i srednja preduzeća, krizni menadžment i prilagođavanje novim okolnostima, optimizaciju finansija u “novom normalnom” poslovnom okruženju nakon epidemije virusa COVID-19, prednosti e-trgovine i veštine digitalnog marketinga.

 

Podelite ovaj tekst: