Wiener Städtische omogućilo produženje Putnog osiguranja za osiguranike koji su u inostranstvu

Klijenti Wiener Städtische osiguranja, koji imaju polisu Putnog osiguranja, a nalaze se i dalje u inostranstvu, imaju mogućnost produženja polise putem imejl komunikacije

VIG: Zdravlje klijenata prioritet

To je najnovija u nizu olakšica, koje je Wiener Städtische osiguranje omogućilo za svoje osiguranike koje važe u toku trajanja vanrednog stanja.

Neke od do sada omogućenih su:

  • Svi postojeći klijenti koji su stariji od 65 godina plaćanje premije osiguranja mogu obaviti nakon ukidanja vanrednog stanja i povratka u redovne tokove poslovanja i neće trpeti bilo kakve štetne posledice.
  • Rokovi za prijavu odštetnih zahteva su produženi do normalizacije situacije u celoj zemlji.
  • Prijava šteta putnog osiguranja i osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja može se obaviti i elektronski.
  • Zahtevi za refundaciju, računi za lekove, medicinska pomagala, ostali troškovi pregleda i lečenja mogu da se dostavljaju u skeniranoj verziji ili u vidu fotografije na mejl adresu.

Wiener Städtische osiguranje je svojim osiguranicima od prošle godine kroz projekte digitalizacije omogućilo da veliki deo aktivnosti koji se odnose na osiguranje mogu realizovati putem veb-sajta i mobilnih aplikacija.

Uvedenim merama kompanija još jednom pokazuje da je zdravlje klijenata i zaposlenih apsolutni prioritet i dodatno podržava starije građane da ostanu kod kuće i zaštite sebe i svoje zdravlje.

Od početka vanrednog stanja u Srbiji, kompanija Wiener Städtische osiguranje pridržava se svih uputstava i mera Vlade Republike Srbije i nadležnih institucija, nastavljajući da posluje odgovorno.

Wiener Städtische osiguranje je deo vodeće austrijske osiguravajuće kompanije Vienna Insurance Group (VIG), lidera u centralnoj i istočnoj Evropi, sa tradicijom dugom skoro dva veka.

Podelite ovaj tekst: