ŽIVKO MUKAETOV: Nastavićemo sa ulaganjem u ljude, nove tehnologije, istraživanje i razvoj

Zemlje regiona su naša tradicionalna izvozna tržišta, jer su tu naši proizvodi poznati već 85 godina. Izvozimo i u Evropsku uniju, Rusiju i ZND, Severnu Ameriku, kao i u pojedine zemlje Bliskog istoka, dok su Kanada, Italija, Austrija, Španija, Portugal i Saudijska Arabija neka od novih tržišta koja smo upisali na našu listu u poslednjih nekoliko godina

Živko Mukaetov

Živko Mukaetov: Jačamo izvozni potencijal Alkaloida

Investicije u nove tehnologije, kompletna digitalizacija poslovnih procesa, dupliranje broja Alkaloidovih kancelarija izvan Severne Makedonije, otvaranje proizvodnje u Srbiji i formiranje Instituta za istraživanje i razvoj i Centra za kontrolu kvaliteta – u sve to je Alkaloid uložio više od 200 miliona evra u prošlih 15 godina. Sve to je doprinelo da naši plasmani porastu sa 53 miliona na više od 205 miliona evra, kako je očekivano za završetak ove godine, kaže Živko Mukaetov, generalni direktor i predsednik Upravnog odbora Alkaloida iz Skoplja, u odgovoru na naše pitanje o ključnim tačkama razvoja kompanije koja obeležava 85 godina rada. Kako podseća Mukaetov, skopski Alkaloid je pre 11 godina otvorio proizvodni pogon u Srbiji:

– Srbija je prva država izvan makedonskih granica, gde smo 2010. godine započeli sopstvenu proizvodnju i osnovali veledrogeriju; u Srbiji zapošljavamo 145 ljudi, što dovoljno govori o strateškoj važnosti ovog tržišta za nas. U proizvodnom programu Alkaloida u Srbiji imamo preko 160 proizvoda u delu farmacije. Tu je i naš brend Becutan, sa kojim su rasle i rastu generacije u celom regionu. U Srbiji je investiciona klima povoljna, a iz pogona u Beogradu pokrivamo tržište cele Srbije. Dugoročno planiramo da iskoristimo pogodnosti bescarinskog ugovora koji Srbija ima sa Evroazijskom unijom (Rusija, Kazahstan, Belorusija i druge zemlje).

Put od 15 zaposlenih do 2.500

Alkaloid je bio začetnik nove industrijske grane u vreme kada je počeo sa radom, sa samo petnaestak zaposlenih, davne 1936. godine kao industrijsko postrojenje za ekstrakciju morfijumske baze. Kontinuirane investicije, posvećenost rastu i održivom razvoju, doprineli su da je Alkaloid danas šesta farmaceutska industrija u jugoistočnoj Evropi, sa više od 2.000 zaposlenih u sedištu kompanije u Skoplju i više od 500 u stranim filijalama. Proizvodi Alkaloida se trenutno plasiraju u više od 40 zemalja širom sveta, a kompanija ima sopstvenu marketinšku mrežu od 20 kancelarija u 14 zemalja izvan Severne Makedonije. Kompanija Alkaloid Skoplje 85 godina posluje u oblasti proizvodnje lekova, kozmetičkih, hemijskih proizvoda i prerade botaničkih sirovina. Uspeh poslovanja duguje pre svega kvalitetu ljudskih resursa, kvalitetu proizvoda, brendu Alkaloid i pojedinačnim brendovima, koji čine kompanijski portfolio koji su gradile generacije godinama unazad.

• Koja su najvažnija tržišta na kojima izvozite, u kom obimu i na koja tržišta planirate širenje izvoza?

– Više od 65 odsto našeg plasmana je namenjeno izvozu, a taj suodnos je pre dve decenije bio obrnut u korist domaćeg tržišta. Zemlje regiona su naša tradicionalna izvozna tržišta, jer su naši proizvodi poznati. Za 85. jubilej Alkaloida, postavili smo izložbu istorijata kompanije u Muzeju grada Skoplja. U toku priprema postavke, dobili smo Becutan sapune sa porukom potrošača iz Bosne: „Nakon toliko vremena zadržali ste kvalitet. I dalje ćemo biti vaši verni potrošači“. Zadovoljstvo je zaista veliko kada jedan brend postane sastavni deo života ljudi. Pored zemalja u regionu, izvozimo u Evropsku uniju, Rusiju i ZND, Severnu Ameriku, kao i u pojedine zemlje Bliskog istoka, dok su Kanada, Italija, Austrija, Španija, Portugal i Saudijska Arabija neka od novih tržišta koja smo upisali na listu u poslednjih nekoliko godina. Globalizacija brenda Alkaloid je trasa na kojoj planiramo da ostanemo.

Živko Mukaetov• Kako ocenjujete konkurenciju u farmaceutskoj industriji u regionu i koja je pozicija Alkaloida na regionalnom tržištu?

– Alkaloidov plan za izlaz na svetska tržišta rađen je sredinom devedesetih, kada je započet najveći investicioni ciklus u istoriji kompanije: izgradnja nove fabrike za čvrste forme u dozama i polusintetske cefalosporine. Nakon dugih pregovora sa međunarodnim finansijskim institucijama, tadašnji menadžment Alkaloida obezbedio je konvertibilni zajam od EBRD i IFC od oko 17,4 miliona evra, bez ikakve garancije države, već kroz implementiranje strogih praksi korporativnog upravljanja. Ali, u vreme današnjih brzih promena, farmaceutska industrija mora da investira u nove tehnologije, istraživanje i razvoj, u inovacije, kapacitete i ljude. Zaostajanje u tome bi se odrazilo na konkurentnost, a bitka za tržišta nije laka. Suočavamo se sa jakim lokalnim i regionalnim igračima, kao i sa velikim generičkim kompanijama. Zato je neophodno praćenje tehnoloških trendova i regulativa, uz investiranje u ljude i kapacitete.

Promena trendova zbog pandemije

Postoji pogrešna percepcija da profiti farmaceutskih kompanija rastu, naročito u vreme zdravstvene krize. Rast prodaje Alkaloidovih proizvoda za 2020/2021. bio je na nivou prosečnog rasta za poslednjih pet godina, iako globalni trendovi ukazuju da je ove godine prodaja lekova na svetskom nivou smanjena za četiri odsto.

– U toku pandemije mi smo imali povećanu potražnju za antibioticima, a potpuni zastoj u određenim kategorijama lekova koji ne tretiraju kovid. Morali smo da adaptiramo naše planove prema potrebama tržišta i zaista je bilo teško zauzeti ispravan stav imajući na umu sve logističke izazove. Prethodne dve godine su bile veoma stresne za ceo sistem, ali smo se uspešno izborili sa velikim izazovima. Ova kriza može biti jako dobra škola za sve nas, rekao je Živko Mukaetov.

• Koji su bili najveći izazovi u poslovanju u uslovima pandemije?

– U ovoj zdravstvenoj krizi naučili smo puno bitnih lekcija i ubrzali razvoj novih veština. Podstakli smo kreativnost i inovativnost u kompaniji, kao i građenje strategija koje nalažu novo vreme i zahtevi tržišta. Činilo nam se da je najveći izazov na početku pandemije bio poremećen lanac isporuka, koji je godinu i po kasnije, nažalost, još gori. Povećane su cene sirovina, a rokovi isporuke su produženi, pa je na primer, rok isporuke aluminijumske folije sada osam meseci, dok je pre pandemije bio tri meseca. Potražnja za pojedinim sirovinama i materijalima je veoma velika, pa dobavljači iz dana u dan postavljaju nove i teže uslove. Cena kontejnera je porasla skoro šestostruko, pa sada umesto 3.000 plaćamo oko 18.000 dolara po isporučenom kontejneru za SAD, a vreme isporuke je duplo duže. Ali, to nije slučaj samo u farmaceutskoj industriji. Suočavanje sa surovom realnošću je neminovno, a redefinisanje procesa, pronalaženje alternativnih načina komunikacije sa potrošačima, održivo prilagođavanje promenama – neke su od preporuka koje vredi primeniti.

• U kom pravcu ide razvoj Alkaloida, kom segmentu dajete prioritet u razvoju?

– Osim kontinuiranog ulaganja u razvoj biznisa, na vrhu agende Alkaloida će ostati ulaganje u zajednice u kojima živimo i radimo. Alkaloid i Fondacija Trajče Mukaetov su prošle godine po raznim osnovama donirali preko 1,2 miliona evra, od kojih je oko 300.000 bilo namenjeno zemljama regiona, uključujući i Srbiju. U duhu našeg slogana “Brinemo o zdravlju”, Alkaloid će ostati posvećen pozitivnim vrednostima: kredibilitetu, profesionalnom integritetu, humanosti i ljudskoj solidarnosti. Godina našeg 85. jubileja bila je puna neizvesnosti i izazova, ali naš imperativ je da gradimo kompaniju u kojoj će zadovoljni ljudi uložiti svoje potencijale za zajednički uspeh svih u Alkaloidu.

M. Vujadinović Tomevski

Podelite ovaj tekst: