Znanjem protiv COVID-a

Ženski centar Milica juče je organizovao panel pod nazivom „Znanjem protiv COVID-a“ na kome su lekari i naučnici odgovorili na gotovo sva značajna pitanja u vezi sa vakcinacijom protiv COVID-19, sa akcentom na vakcinaciju onkoloških bolesnika.

Učesnici panela odgovorili su po prvi put na neka važna pitanja u vezi sa vakcinacijom onkoloških pacijenata i pojasnili neke od brojnih zabluda i nedoumica koja postoje i kod pacijenata i lekara.

Učesnici panela složili su se da je za borbu protiv COVID-19 od izuzetne važnosti da i pacijenti i stručna javnost imaju što jasniju sliku i što više proverenih informacija o vakcinama protiv COVID-a, na koji način i koliko efikasno deluju, kako ih podnose pacijenti koji boluju od drugih bolesti, da li postoje ograničenja za vakcinaciju uz pojedine terapije i zdravstvena stanja i da na prikupljanju i analizi tih informacija treba neprestano raditi.

Predsednica Ženskog centra Milica Vesna Bondžić istakla je da je pacijentkinjama obolelih od raka dojke i pre pandemije bilo otežano da se kreću kroz zdravstveni sistem, a da je otkada je COVID-19 blokirao značajan deo zdravstvenih ustanova i radnika situacija postala još gora, a da je skrining sveden na minimum. Naglasila je izuzetno važnu ulogu udruženja pacijenata u doba pandemije, veoma često su Udruženja bila jedino dostupna pacijentkinjama za pomoć pri transportu, ali i za izuzetno važne informacije. Ženski centar Miliica je omogućio pacijentkinjama i konsultacije sa stručnjacima putem interneta. Ovaj vid komunikacije, kao i umrežavanje pacijentkinja u Mrežu hrabrih žena je od izuzetne važnosti.

Direktorka Instituta za javno zdravlje prim. dr Verica Jovanović rekla je da je situacija trenutno stabilna, ali da su bolnice još uvek pune, kao i da oporavak obolelih zbog prirode bolesti traje izuzetno dugo, te da ohrabruje da je zabeležen porast prvih doza vakcinacije kao osnovnog bedema, uz opšte i lične preventivne mere koje se trenutno sprovode.

Prof. dr Lazar Popović sa Instututa za onkologiju Vojvodine izneo je podatke svetskih istraživanja koja jasno pokazuju da pacijenti koji imaju malignu bolest imaju lošije ishode zaražavanja korona virusom  , naročito pacijenti sa karcinomom pluća, hematološkim malignitetima i pacijenti na aktivnim terapijama.

Naučni saradnik dr sci Sandra Radenković sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije navela je da su istraživanja pokazala čak manji broj neželjenih dejstava nakon vakcinacije kod onkoloških pacijenata nego kod zdravih osoba, tako da nema prepreka za vakcinaciju bilo kojom vakcinom. Ona dodaje da se onkološkim pacijentima preporučuje buster doza za sve tipove vakcina kako bi se pojačala zaštita, kao i da je važno primanje vakcine uz instrukcije lekara uskladiti sa terminima zračenja.

Docent dr Ana Banko sa Medicinskog fakulteta u Beogradu navela je da je većina strahova od vakcina protiv COVID 19 neosnovana, kao i da nije utemeljena tvrdnja da se o tim vakcinama ne zna dovoljno, navodeći da su principi funkcionisanja tradicionalnih vakcina odavno poznati i ispitani, a da su RNK vakcine ispitivane već 30 godina u onkologiji i da se o menahizmima njihovog delovanja itekako zna dovoljno. Uz to, i korona virus pripada porodici virusa koje naučnici prate već više decenija, pa je jasno da je strah od novog zapravo bez jakog osnova.

Snimak panela „Znanjem protiv COVID-a“ dostupan je na Youtube kanalu (link u nastavku: Panel „Znanjem protiv COVID-a“ – Integralna verzija – YouTube ) i sajtu Ženskog centra Milica.

Projekat „Znanjem protiv COVID-a“ sprovodi Udruženje Ženski centar „Milica“. Inicijativa je deo šireg projekta „Platforma za odgovorno upravljanje finansijama“, koji sprovodi program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske.

Podelite ovaj tekst: