Искуство у Италији, производња у Тополи

Фабрика МАВ једина у Србији производи мерне и навигационе инструменте. Целокупна производња одлази на тржиште Немачке, Италије, Аустрије и за фабрику аутомобила Фијат у Крагујевцу Још као младић, Владан Симоновић

УПРАВЉАЊЕ МАРКЕТИНГОМ (7): Стварање малог предузећа

Када иза бренда стоје ограничена материјална средства, тада су усмереност и доследност маркетиншких програма од кључне важности. Елементи бренда треба да буду памтљиви и смишљени са што више креативног потенцијала.