Udruženi u borbi za veći natalitet

„Dunav osiguranje“, „Dunav auto“ i Banka „Poštanska štedionica“ partneri projekta  „Cene minus za 3 plus“ Sa ciljem da podstakne razvoj demografske politike i povećanje nataliteta, Pokret za decu TRI PLUS