NIS – odgovornost na delu

Pravovremeno reagovanje i dobra organizacija bili su od ključne važnosti za suočavanje sa krizom u uslovima pandemije COVID-19. Prioritet NIS-a bio je da održi bezbedno radno okruženje i zdravlje zaposlenih