Delez donacija za udruženja sa juga Srbije

Delez Srbija donirala milion dinara u okviru projekta „Spasimo hranu, spasimo humanost“ Srpskom filantropskom forumu za nabavku hrane udruženjima sa juga Srbije. Donacijom 1.000.000 dinara Srpskom filantropskom forumu maloprodajni lanac