“Zelena agenda” NIS-a: Od modernizacije do energetske tranzicije

U ekološke projekte i biznis inicijative koje su dale značajne efekte na unapređenje ekološke slike Srbije NIS je od 2009. godine uložio 900 miliona evra, od čega je u „čisto“ ekološke inicijative investirano više od 130 miliona, saopštila je ta kompanija 25. marta.

Veliki deo ekoloških investicija realizovan je u Rafineriji nafte u Pančevu. Puštanjem u rad kompleksa MHC/DHT 2012. godine omogućena je proizvodnja goriva sa sadržajem sumpora manjim od 10 ppm, dok je pokretanjem postrojenja za Duboku preradu 2020. godine omogućena proizvodnja većih količina najvrednijih goriva, kao i proširenje palete proizvoda na naftni koks. Veoma značajni su i ekološki efekti ovog postrojenja, jer se njegovim radom smanjuju emisije SO2 u Rafineriji za 98,8 odsto, praškastih materija za više od 50 odsto i azotnih oksida za gotovo 10 procenata.

Pored toga, u Aminsko postrojenje kod Elemira NIS je uložio oko 30 miliona evra, a povećanje kvaliteta domaćeg prirodnog gasa i obima njegove proizvodnje su ključni biznis efekti ovog projekta. On ima i značajnu ekološku komponentu, jer način prerade u ovom postrojenju u potpunosti sprečava dospevanje ugljen dioksida u atmosferu.

Takođe, NIS na svojim benzinskim stanicama razvija i maloprodaju komprimovanog prirodnog gasa koji se zbog svojih karakteristika naziva gorivom budućnosti, a na osam maloprodajnih objekata kompanije na autoputevima u Srbiji postavljeni su punjači za električne automobile.

Diverzifikujući poslovanje, od 2013. godine NIS je iskoračio i u oblast energetike. Na osam naftnih i gasnih polja u Srbiji izgrađene su male elektrane čija je ukupna maksimalna snaga 14 MW. U ovim elektranama, u koje je uloženo oko 20 miliona evra, toplotna i električna energija proizvode se iz gasa koji je zbog lošijeg kvaliteta ranije spaljivan na baklji.

U 2022. godini NIS je sa partnerima započeo proizvodnju električne energije u TE-TO Pančevo. Projekat je vredan više od 190 miliona evra, a instalisana električna snaga postrojenja je 189 MW. TE-TO Pančevo je prva gasno-parna elektrana u Srbiji namenjena za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije sa prirodnim gasom kao gorivom koji je ekološki prihvatljivije od ostalih fosilnih goriva. U ovoj elektrani proizvodi se toplotna energija za potrebe Rafinerije nafte Pančevo, dok je proizvedena električna energija namenjena tržištu.

Tokom 2022. godine NIS je započeo i projekat izgradnje solarnih fotonaponskih elektrana na svojim benzinskim stanicama u Srbiji, čime se, pored finansijskih, ostvaruju i pozitivni ekološki efekti. Proizvedena električna energija će se najvećim delom koristiti za potrebe samih benzinskih stanica, uz razmenu sa distributivnom električnom mrežom, dok se ovom tehnologijom smanjuju emisije ugljen dioksida.

Veoma je značajna posvećenost NIS-a smanjenju uticaja na klimatske promene, tako da je u ovoj kompaniji uvedena praksa praćenja i izveštavanja o emisijama GHG (emisije gasova sa efektom staklene bašte) na kvartalnom nivou. Pored toga, od 2012. do 2023. godine NIS je ostvario ukupno povećanje energetske efikasnosti za 33 odsto, što takođe doprinosi racionalnijoj upotrebi resursa i zaštiti životne sredine, navodi se u saopštenju kompanije NIS.

 

Podelite ovaj tekst: