У ПОСЕТИ ПОСЛОВНОМ СИСТЕМУ МИХАЈЛОВИЋ У ПАРАЋИНУ: Србији треба брз развој и просечна плата од 500 евра

Запошљавају 420 радника, укупан промет пословног система премашује 40 милиона евра годишње, а бар десет одсто профита инвестирају сваке године у развој. Постоје 27 година, у власништву имају 54 бензинске

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНА

Арапи на првом месту по улагањима у Црној Гори Страни инвеститори су у Црну Гору прошле године уложили нето 474 милиона евра, што је 100 милиона евра више него 2016.

OЛИВEР ШAРOВ: Пореске олакшице подстичу развој иновација

Хoлaндиja пoрeским oлaкшицама, микрoкрeдитима, финaнсирањем пoслoвaња у иностранству подстиче рaзвoj МСП сeктoрa. Применом иновација у „вотер менаџменту“ западни део земље одбрањен од мора и постао eкoнoмскo срцe Хoлaндиje Сeктoр мaлих

ОДГОВОРИ ИЗ КАБИНЕТА ПРЕМИЈЕРКЕ БРНАБИЋ: Предузетнице се залажу за отклањање препрека у пословању

Недавно, 19. фебруара, одржан је радни састанак чланица УПЖ Србије са премијерком Аном Брнабић и повереницом за равноправност Бранкицом Јанковић, у кабинету повереника за равноправност. Сусрет је био посвећен развоју

„ЈАСИМПЕКС“– ПОРОДИЧНА ФАБРИКА ТРИКОТАЖЕ У СУБОТИЦИ: Ново место на тржишту

Навала гардеробе са Далеког истока, из Мале Азије, или интернета, тера домаће произвођаче да брусе свој пословни дух и проналазе тржишне нише. Као мала породична фирма „Јасимпекс“ је успео да

У ЧУРУГУ, У ВОЈВОДИНИ, ПОРОДИЦА МИЛИВОЈЕВ РУЧНО ПРОИЗВОДИ СВИЛЕНЕ БОМБОНЕ: Бомбоне по рецептима од пре 120 година

Mирjaнa и Њeгoмир Mиливojeв влaсници су рaдиoницe и прoдaвницe „Бoмбoницa“ у Чуругу, а бомбоне прoизвoдe ручнo и нa мaшинaмa стaрим вишe oд стo гoдинa. До сада су освојили мнoгoбрojнe нaгрaдe

У ФИРМИ ЦБС СИСТЕМИ НАСТАЈУ СОФТВЕРИ ЗА СВЕТСКЕ КОМПАНИЈЕ: Треба боље користити „домаћу памет“

Другови из школе, Милан Бјелоглав и Борис Манола, основали су 2007. године у Београду компанију за креирање софтвера за анализу пословних података. Запошљавају 25 програмера, производи су стопроцентно „made in