Moć glasa

Telefonska komunikacija predstavlja kritičnu tačku u razvoju zaposlenih, korporativne kulture, imidža i brenda, a glas vam pomaže da u komunikaciji delujete ubedljivije, artikulisanije, da gradite saradnički odnos i ostvarite veći

Poslovna etika u kriznim vremenima

Krize, kao agresivne vode, traže mane u moralnom sklopu i drobe ga. Ljudi koji ne shvataju da je poslovna etika suštinska odlika poslovanja uglednih, lako posrću pravdajući se besmislenim izgovorom

Želja je najveći pokretač

Edison, jedan od najvećih svetskih pronalazača i naučnika, bio je „beskućnik”, radio je u telefonskoj centrali, sa bezbroj promašaja pre nego što je bio nateran, konačno, da otkrije genija koji

Iskrenost donosi uspeh

Da bi se postigla iskrenost, treba da je pozitivno vrednujete, pohvalite i o njoj razgovarate. Iznad svega, vi sami morate je demonstrirati u svom ponašanju i to na jedan energičan