Akumulacija

Na engleskom jeziku postoji jedan šaljivi slogan koji se kod nas prevodi kao „Bez špekulacije – nema akumulacije“. A kako u svakoj šali ima ozbiljnosti, suština je u akumulaciji i

Delegiranje je budućnost firme

Zašto je delegiranje posla kritična veština u razvoju karijere menadžera? Delegiranje nije kada kažete saradniku: “Uradi to što ti kažem, to je naredba.” Delegiranje pomaže da razvijete poverenje, lojalnost i

Profit od keksa koji se ne jede

Najvažniji proizvod NAFTE je džindžerbred keks od koga se pravi kućica koja služi za ukras. U kutiji sa keksom nalazi se šećer i bombone različitih oblika za dekoraciju. Kupac može

Konditorska industrija (2): Ima mesta za sve

Srpska konditorska industrija ima tradiciju i postavljena je na realnim tržišnim osnovama “Faktori razvoja i mogućnost unapređenja konditorske industrije Srbije” naziv je doktorske disertacije kojom je 2005. godine mr Vladimir

Tema broja: Vruć novac

Šta će sve izazvati trošenje 1,675 milijardi evra pristiglih od prodaje Mobi 63 i nekoliko državnih banaka. U ovoj godini, kako je planirano, biće investirano oko 400 miliona evra, a