Dragan Radić: Rejting na proveri 24 časa

Poslovni ljudi, naši klijenti, ne veruju da je nešto u medijima objavljeno, ukoliko im Ninamedia to nije dostavila u izveštaju

U Srbiji ima oko 1.500 firmi koje se bave marketingom, a više od 4.500 osoba u nazivu svoje funkcije ima reč marketing ili odnosi s javnošću, saopštilo je nedavno Udruženje za unapređenje tržišnih istraživanja. Prema podacima tog udruženja, 1.100 firmi samostalno se bavi istraživanjem tržišta, a čak preko 600 profesionalaca u više od 500 firmi ima status istraživača tržišta. Više od polovine zaposlenih u marketingu počelo je da radi u prethodne tri godine. Međutim, ime Ninamedia (www.ninamedia.co.yu) meteorskom brzinom je postalo poznato, kao zaštitni znak agencije za pres kliping (novinski isečci).

U ovoj relativno mladoj firmi danas radi 70 zaposlenih. Posao je organizovan po smenama, jer se 24 sata dnevno svih 365 dana u godini prate svi bitni elektronski i štampani mediji, nacionalni i lokalni, da bi se klijentima svakog dana, uključujući i vikend i praznike, dostavio kompletan pregled svih štampanih medija, snimci i stenogrami radio i TV emisija od prethodnog dana.

Direktor agencije Ninamedia Dragan Radić, u razgovoru za Magazin Biznis, kaže da je savremeno poslovanje gotovo nemoguće zamisliti bez potpunog uvida u izveštavanje medija.

– Pravu informaciju treba imati u što kraćem roku i u tome je značaj našeg posla. Kliping izveštaj predstavlja pregled dnevne i periodične štampe, radio i TV programa, veb izdanja, svih medija koje pratimo, uključujući i one iz ex-Yu, ali i ostalih evropskih država. Klijent ima mogućnost da prati sve objave koje se odnose na njega, konkurenciju, druge za njega interesantne teme, tržišta i događaje. To mu omogućava da ima realnu medijsku sliku o sebi, uvid u konkurentsko okruženje, da predvidi situacije i meri uspeh ili neuspeh svog rada. Pored toga, na zahtev klijenta dostavljamo i ostale izveštaje oslonjene u manjoj ili većoj meri na medijsko emitovanje. Svi ovi podaci su značajni za službu marketinga i odnosa s javnošću, jer predstavljaju dokaz efikasnosti poslovanja. Istovremeno, oni su korisni i za sam menadžment, koji dobija jasnu sliku o imidžu kompanije u javnosti. Pretplatom na kliping servis kompanije štede vreme i novac, dva najvažnija resursa u poslovnom svetu. Naš posao je vrlo ozbiljan i odgovoran i ne dozvoljava propuste, jer se klijenti u punoj meri oslanjaju na naše izveštaje i analize. Njihova lojalnost ide čak dotle, da ne veruju da je nešto preko medija objavljeno, ukoliko im Ninamedia to nije dostavila u izveštaju.

Ko su vaši klijenti?

– Klijenti koji koriste naše usluge su iz svih oblasti privrede, nauke, politike, kulture, sporta. Na našoj referentnoj listi, koja broji više od 150 klijenata, nalazi se 25 banaka, nekoliko renomiranih osiguravajućih i lizing kuća, republičkih ministarstava, ambasada, naftnih, farmaceutskih i prehrambenih kompanija… U poslednje vreme sve više opština koristi naš servis, što govori o podizanju profesionalnog nivoa u PR službama ovakvih institucija. To su klijenti koji su krajnji korisnici naših servisa. Oni uz redovne kliping izveštaje svakodnevno dobijaju i razne druge specijalizovane preglede, u kojima su sažete sve najbitnije informacije iz datih oblasti. Pored toga sarađujemo sa velikim brojem agencija za odnose s javnošću, koje naše podatke koriste za svoje potrebe i potrebe klijenata koji su ih angažovali, kao što su razne kvalitativne analize, medija planovi i evaluacije.

Kako sarađujete sa klijentima?

– Priroda posla kojim se bavimo nalaže nam da pratimo potrebe naših klijenata, što pretpostavlja neprestano usavršavanje i uvođenje novih servisa. Pored pres klipinga, koji šaljemo na mejl adrese korisnika, nudimo i mogućnost veb klipinga, gde klijent preko interneta na našoj veb adresi, na svojoj veb stranici, preko pristupnih podataka, može pronaći sve priloge, na osnovu zadatih kriterijuma praćenja. Takođe, u mogućnosti je da pregleda arhivu i samostalno izvede značajan broj pre svega kvantitativnih analiza medijskog sadržaja. U našoj ponudi je i sinhro kliping, servis koji podrazumeva instalaciju celokupne baze medijskih podataka klijenta, na njihovom lokalnom serveru, uz automatsku razmenu podataka 24 časa dnevno, tako da svi korisnici kroz lokalne mreže imaju pristup bazi nezavisno od interneta.

Šta su prednosti tog modela klipinga?

– Prednosti su u neuporedivo većoj brzini pregledanja i upotrebe klipinga, veći broj filtera, kao i arhiva koja je smeštena kod klijenta. Alarm kliping omogućava da preko SMS poruke klijenta obaveštavamo o objavi strateški važnih tekstova ili priloga u bilo koje doba dana ili noći.

Naši inostrani klijenti koriste mogućnost da im prevedemo tekst, izveštaj ili analizu na engleski i nemački jezik, a prema potrebi prevodimo i sa slovenačkog, mađarskog, makedonskog i rumunskog jezika na srpski. Naša baza podataka sadrži preko tri miliona arhiviranih dokumenata (izveštaja) i mi smo u svako doba u mogućnosti da klijentu dostavimo traženi izveštaj čak i za nekoliko godina unazad.

Možete li da uporedite nivo kliping usluga u Srbiji sa zemljama u okruženju?

– Sistem klipinga u celom svetu funkcioniše na sličan način. Usavršava se jedino u pravcu što preciznijih izveštaja i mogućnosti da klijent što brže i direktnije može da pristupi konkretnim podacima koji su za njega relevantni. Primarni značaj svakako imaju kvalitativne i kvantitativne analize medijskog sadržaja. Srbija je specifična po velikom broju medija u poređenju sa okruženjem, kao i po nedovoljnom kvalitetu štampe za potpunije primene OCR i drugih pomoćnih softverskih alata. Smatram da držimo korak sa Slovenijom i Hrvatskom, a u poređenju sa Bosnom, Makedonijom, Kosovom, Bugarskom i Rumunijom naše usluge su na višem nivou. To što smo mi kao domaća firma pored jake, uglavnom strane konkurencije, lideri na našem tržištu, za nas je i ponos i obaveza da održimo nivo i stalno pratimo potrebe naših klijenata.

Bez obzira na stalni napredak elektronike, i u ovom poslu je ljudski faktor ostao najvažniji. Zato veliku pažnju posvećujemo obuci kadrova, jer i najsitniji previd može imati katastrofalne posledice. Naime, pored marketing i PR menadžera, na naše izveštaje oslanjaju se i top menadžeri u kompanijama, ministri i službenici ambasada.

M. B.
Podelite ovaj tekst: