Erste Grupa zabeležila porast operativnog rezultata za 8,7 odsto u 2019. godini

„Naš godišnji operativni rezultat od skoro tri milijarde evra, koji predstavlja znatno povećanje od 8,7 procenata, dokazuje da je Erste zaista u veoma dobrom stanju. To je trenutno retkost u evropskom bankarstvu – i predstavlja dobru osnovu za budući rast,” kaže Bernhard Špalt (Bernhard Spalt), generalni direktor Erste Group Bank AG. 

Prema njegovim rečima, zahvaljujući geografskom prisustvu, aktivni su u ekonomski najdinamičnijem regionu u Evropi, s obzirom na to da zemlje CIE beleže rast BDP-a koji je dva puta brži od proseka u evrozoni.

“Važno je napomenuti da je ovaj rast uglavnom podržan domaćom tražnjom, zahvaljujući niskim stopama nezaposlenosti i rastu realnih zarada. S obzirom na trend rezilijentnog rasta u regionu, opseg našeg poslovanja i jačinu našeg brenda, uspeli smo da ostvarimo povećanje ukupnih depozita i ukupnih kredita za sedam procenata. Naš operativni prihod je rastao po duplo većoj stopi od naših rashoda, i porast je registrovan kod svih vrsta prihoda”, ističe Bernhard Špalt.

I dalje povoljno okruženje po pitanju rizika doprinelo je daljem smanjenju koeficijenta problematičnih kredita na 2,5 procenata, što predstavlja odraz dobrog stanja u kojem se nalaze naša sredstva.

“Zadovoljni smo svojom pozicijom likvidnosti, kao i kapitalom: naš koeficijent osnovnog akcijskog kapitala (CET 1) iznosi 13,7 procenata, znatno iznad regulatorne granice. Želeli bismo da podelimo svoj dobar rezultat u 2019. sa akcionarima i stoga ćemo predložiti povećanje dividende na 1,50 evra po akciji na godišnjoj skupštini akcionara”, kaže Bernhard Špalt.

Planovi za 2020.

Erste Grupa ima za cilj da ostvari prinos na materijalni kapital (ROTE) od preko 10 odsto u 2020. godini. Očekivani pozitivni, mada i sve umereniji makroekonomski trendovi na glavnim tržištima – Češkoj Republici, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Hrvatskoj, Srbiji i Austriji, kao i poboljšanje ostalog operativnog rezultata koji je bio pod negativnim uticajem jednokratnih efekata u 2019. godini, trebalo bi da podrže postizanje tog cilja. Sa druge strane, globalno ili regionalno usporavanje ekonomskog rasta, kao i potencijalni politički ili regulatorni rizici – koji se još uvek ne mogu kvantifikovati – mogli bi da ugroze postizanje cilja.

U 2020. godini, pozitivan trend ekonomije trebalo bi da se odrazi kroz stope rasta (realan rast BDP-a) od 2 odsto do 4 odsto na glavnim tržištima Erste Grupe u CIE. Trenutno se očekuje da svi ostali ekonomski parametri budu podjednako dobri. Stope nezaposlenosti trebalo bi da ostanu na rekordno niskim nivoima – u Češkoj Republici i u Mađarskoj one su već među najnižima u EU. Predviđa se da će inflacija ostati uglavnom stabilna. Snažne konkurentske pozicije trebalo bi da ponovo dovedu do suficita bilansa tekućih transakcija u većini zemalja. Takođe se očekuje da fiskalna situacija i nivoi javnog duga i dalje budu povoljni. Austrija bi trebalo da zabeleži kontinuirani dinamični ekonomski rast po stopi od 1.3 odsto. Opšte uzev, rast i dalje podstiče domaća potražnja u svim ekonomijama. Predviđa se da će doprinos izvoza ostati neutralan.

U ovim uslovima, Erste Grupa očekuje da neto rast kredita iznosi oko pet odsto. Uprkos negativnim kamatnim stopama u evrozoni, ali i zahvaljujući umerenom porastu kratkoročnih tržišnih stopa u Češkoj Republici i Mađarskoj, neto prihod od kamata bi trebalo da zabeleži dalji porast u 2020. godini. Takođe se očekuje porast druge ključne komponente prihoda: neto prihoda od naknada i provizija.

Rezultati Erste banke Novi Sad

U 2019. nastavljene velike investicije u novi informacioni sistem Banke. Neto dobit na kraju godine 2,68 milijardi dinara. Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 22,9 odsto u odnosu na kraj 2018. godine i iznose 83,70 milijardi dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata veći za 19,7 odsto i iznose 79,04 milijardi dinara.

Krediti pravnim licima uvećani za 9,2 odsto u odnosu na kraj 2018. godine i iznose 79,23 milijardi dinara; depoziti pravnih lica su uvećani za 0,3 odsto i iznose 47,20 milijardi dinara. Dobit od kamata viša za 9,4 odsto u odnosu na kraj 2018. godine i iznosi 7,32 milijardi dinara, dok je dobit od naknada i provizija viša za 11,2 odsto i iznosi 1,77 milijardi dinara.

Neto dobit na kraju 2019. godine iznosi 2,68 milijardi dinara. U odnosu na isti period 2018. godine, to je  za 8,2 odsto niži iznos, i ujedno je bolji nego što je inicijalno budžetirano, uprkos povećanim investicijama.

Bilansna suma je uvećana za 14,1 odsto, sa 202,93 milijardi dinara na kraju 2018. godine na 231,45 milijardi dinara na kraju 2019. godine. NPL racio na kraju 2019. godine iznosi 1,4 odsto.

“Rast svih ključnih indikatora poslovanja iz godine u godinu, a naročito zadovoljstvo naših klijenata daju nam potvrdu naše korporativne filozofije da je moguće ostvariti rast, dok u isto vreme menjamo banku i ulažemo značajna sredstva u razvoj našeg novog operativnog sistema”, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Banke Novi Sad.

Posvećenost svih zaposlenih potrebama klijenata, podrška i savetodavni pristup rezultirali su porastom
ukupnih depozita za više od 12 odsto, kredita za više od 15 odsto, dok je nivo nenaplativih kredita od 1,4 procenta prvenstveno odraz kvalitetnog poslovanja klijenata i banke i jedan od najnižih ne samo u Srbiji, već i u regionu.

“U radu sa stanovništvom i dalje beležimo veliko interesovanje za stambene i gotovinske kredite, dok rast  depozita govori u prilog poverenju u našu bankarsku grupaciju, koja uspešno posluje već dva veka.  Podrška privrednicima tokom 2019. godine bila je usmerena na njihove investicione aktivnosti, a izvrsne  rezultate zabeležili smo u kreditiranju nekretnina. Dodatno, uspešnim emitovanjem dugoročnih dinarskih  obveznica, dali smo doprinos razvoju domaćeg tržišta kapitala i sekundarnog tržišta dužničkih hartija od  vrednosti”, naglasio je Slavko Carić.

On je dodao da je cilj dugoročne investicije u novu IT infrastrukturu pružanje najboljeg korisničkog iskustva klijentima, koji u banci treba da imaju podršku u svim segmentima njihovog života i rada.

Podelite ovaj tekst: