Finansijski šoping

U sastavu NLB grupe nalaze se finansijske organizacije potrebne za funkcionisanje u svim poslovnim segmentima: banke, lizing, faktoring, osiguranje, upravljanje imovinom

Naš ulazak na srpsko tržište bio je postepen. Nismo bili prvi ali smo bili među prvima. Nismo imali ambicije da budemo najveći, ali smo po pojedinim segmentima poslovanja bili među najvećima. Od samog starta naša maksima je bila da klijentima nudimo kompletnu finansijsku uslugu, a ne samo klasične bankarske proizvode. To se pokazalo kao dosta uspešna formula što dokazuju rezultati naše dve banke na području Srbije, kaže za Magazin Biznis Pavle Kobler, član Izvršnog odbora NLB LHB banke, podsećajući da se prvo krenulo sa kupovinom Prve preduzetničke banke 2003. godine, koja sada nosi ime NLB LHB banka, a 2005. i Continental banke u Novom Sadu, čije je sadašnje ime NLB Continental banka.

– Planovi grupe NLB vezani su za potrebe i želje klijenata što predstavlja osnovno načelo svih članova grupe. NLB grupa ima optimalno rešenje za sve strukture klijenata, od građana, malih preduzetnika, do srednjih i velikih preduzeća za realizaciju njihovih poslovnih projekata i infrastrukturnih projekata šire zajednice. U sastavu NLB grupe nalaze se finansijske organizacije potrebne za funkcionisanje u svim poslovnim segmentima: banke, lizing, faktoring, osiguranje, upravljanje imovinom.

Veliki mali

I do sada su vaši klijenti u najvećoj meri bila mala i srednja preduzeća i preduzetnici. Ostaju li oni i dalje vaš prioritet?
– NLB LHB banka ima izuzetno široku paletu klijenata među malim i srednjim preduzećima i najveći deo posla koji banka obavlja jeste kreditiranje tih klijenata. Značajan deo kreditnog portfolija sačinjavaju mali iznosi, koji za neke banke nisu interesantni. Ali kada se to radi s velikim brojem klijenata i rezultati se pokazuju. Sada razmišljamo, recimo, o uključivanju u kreditiranje investitora u stanogradnji, ili kreditiranje školarina za privatne škole i fakultete. Međutim, pored kreditnog angažovanja, mi smo veoma važan učesnik i u platnom prometu. Nalazimo se uvek među prvih deset banaka u Srbiji i to ponajpre zbog kvaliteta naših usluga – brzine, pouzdanosti, rada bez grešaka, jednostavnih i jasnih procedura i metodologije rada. Zato kod nas nema zastoja, a to utiče na poverenje koje nam klijenti ukazuju, kaže Pavle Kobler. 

Model kompletne ponude NLB grupe je naš dugoročni cilj pored kratkoročnih kao što su rast obima poslova, poboljšanje profitabilnosti, prilagođavanje standardima poslovanja NLB grupe, ponuda novih bankarskih proizvoda u zavisnosti od mogućnosti i stanja na tržištu.

Takvi ciljevi krunisani su i dobrim rezultatima?

– Prema podacima za treći kvartal 2006, NLB LHB banka i NLB Continental banka po bilansnoj sumi bile su na 23. odnosno 14. mestu od 38 poslovnih banaka u Srbiji, što predstavlja relativno malo učešće na bankarskom tržištu, od oko tri odsto. Međutim, naši finansijski rezultati su sasvim dobri. Ukupna dobit u NLB LHB banci prelazi 20 odsto kapitala što joj omogućava isplaćivanje dividendi. Kako je naš cilj da budemo u dužem periodu stabilan učesnik na srpskom tržištu, doneli smo odluku da našim sadašnjim i budućim klijentima značajno unapredimo i pojednostavimo mogućnost korišćenja usluga NLB grupe, na taj način što ćemo sve članice NLB grupe locirati u jednoj zgradi, na Novom Beogradu, u koju se uskoro selimo.

Koliko ste zadovoljni rezultatima Continental banke u prvoj godini od preuzimanja?

– Ova banka radi po planu. Ona posluje kao komercijalna banka sa tradicijom dugom više od 50 godina. Usaglašavaju se procedure i krenulo se sa jedinstvenom kampanjom izmene vizuelnog i poslovnog imidža banke. Jednostavno rečeno, banka ide u pravcu savremene evropske banke i već u prvoj godini od akvizicije imali smo minimalni dobitak od oko 240.000 evra, uprkos tome što smo prošle godine programom dobrovoljnog odlaska smanjili broj zaposlenih od 650 na 470 i što smo dosta sredstava investirali u osavremenjavanje 71 poslovne jedinice ove banke, što je sve bio veliki teret za naš bilans. Međutim, ukupna bilansna suma banke bila je za 96 odsto veća nego 2005. godine i iznosi 289 miliona evra. Ostvaren je i rast dinarskih plasmana od 43 odsto i deviznih od 27,6 odsto. Naš cilj je da u ovoj i narednoj godini dalje povećamo profitabilnost i obim poslovanja NLB Continental banke i verujem da ćemo u tome uspeti.

Da li planirate neku novu akviziciju u Srbiji?

– Timovi NLB grupe stalno analiziraju tržišta ne samo u Srbiji nego i u regionu centralne i jugoistočne Evrope i traže prilike koje pružaju ta tržišta, kako bi pratili dugoročnu ambiciju širenja. Ali, ono što je za našu grupu bitno jeste da se konsolidujemo na ovom tržištu, da kao finansijska grupacija postanemo čvrsto utemeljeni i prepoznatljivi i ovde kao što smo to u svetu i da obezbedimo poverenje naših klijenata. NLB grupa, sa svojih 57 članica od kojih je 14 banaka, 11 lizing kompanija, 12 preduzeća za finansiranje međunarodne trgovine i 19 društava za upravljanje, posluje u 15 evropskih zemalja i svuda je prepoznatljiva kao veoma pouzdan partner. O tome svedoče i ocene boniteta najpoznatijih evropskih kuća koje NLB sve odreda daju ocene A-, ili A2.

Sve procene govore da na srpskom bankarskom tržištu neće još dugo biti mesta za ovoliko banaka, odnosno da u žestokoj konkurenciji velikih neće biti mesta za male banke. Kako računate da povećate svoj udeo na tržištu?

– Treba znati da svaki procenat rasta učešća na tržištu znači veliko ulaganje. Mi, svakako, imamo ambicije da zauzmemo značajniji deo srpskog tržišta ali cilj nam je da to prvenstveno uradimo podižući kvalitet rada, a ne samo kroz povećanje obima poslovanja i mreže. Treba naći neku racionalnu meru između veličine tržišnog udela i profitabilnosti.

Krenuli ste među prvima sa lizingom. Koliko ste zadovoljni njihovim radom?

– Veoma smo zadovoljni, s obzirom na to da je NLB Lizing Beograd, značajno povećao obim posla i u širenju je, tako da je pored poslovnica u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Subotici i Čačku planirano otvaranje i novih izvan ovih gradova. Mislimo da je nepogodnost to što zakon ne dozvoljava lizing nekretnina, što je inače veoma razvijena oblast i u svetu i u Sloveniji, gde zauzima značajan deo lizing poslova i ima sve veći trend rasta. Posao lizinga je ograničen na lizing opreme, vozila i plovila, pri čemu ima još mnogo prostora za širenje poslovanja jer, kao i kod drugih tržišta, kod kojih su poslovi lizinga tek uvedeni, preovladava uvoz privatnih automobila i drugih vozila. Nadam se da će u narednim godinama doći do izmena u regulativi i da ćemo moći svoje znanje koje imamo u lizingu nekretnina i ovde da primenimo.

Prvi ste koji su krenuli i sa pružanjem finansijskih usluga kao što je faktoring?

– Da, beogradsko preduzeće Prvi faktor bavi se na našem tržištu potpuno novom uslugom i mislim da smo za sada jedini koji pružaju takvu finansijsku uslugu. Otkupljujemo potraživanja i na taj način proizvodnji, koja inače prodaje svoju robu na odloženi rok, omogućavamo brzo finansiranje. Znači nema čekanja na naplatu, čime se kod njih smanjuje rizik a ubrzava proizvodni proces. Na taj način se proizvodne firme mogu više posvetiti svom poslu, a ne da se bave brigom kako da od svojih dužnika naplate robu. Prvi faktor Beograd je u prošloj godini napravio izuzetan rast u poslovanju. Sveukupno, na poslovima faktoringa, članice NLB grupe u Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu i Beogradu lane su ostvarile oko 500 miliona evra prometa, od čega 100 miliona evra samo u Beogradu. Sklapanjem ugovora o faktoringu Prvi faktor Beograd nudi jednostavno, prilagodljivo, brzo i efikasno finansiranje, zaštitu od rizika neplaćanja kao i unovčavanje potraživanja od domaćih kupaca na teritoriji Srbije, kao i kupaca van granica zemlje. Prednosti, koje nudi Prvi faktor Beograd u poslovima faktoringa su barem tri: likvidnost – pri ustupanju potraživanja klijent odmah dobije novac na račun i ne treba da čeka buduće isplate; uštedu vremena i novca – Faktor preuzima na sebe svu administraciju u vezi s preuzetim potraživanjima; kao članovi najvećeg udruženja faktoring društava Factors Chain Internacional (FCI) preko domaćih i inostranih partnera omogućava dobijanje boniteta postojećih i potencijalnih novih kupaca, opominje kupce, stručno vodi sve postupke u slučaju da dođe do naplate dugova i tako efikasno savladava prepreke koje proizlaze iz različitih zakonodavstava, geografske udaljenosti, valuta, jezika, kultura i drugačijih poslovnih običaja; rast preduzeća – sa upotrebom faktoringa obezbeđuje se prilagodljiv i ugodan izvor finansiranja, koji neće opteretiti limite kod banaka, čime se osigurava nesmetan rast poslovanja.

Prednosti faktoringa

– Sklapanjem ugovora o faktoringu na jednom mestu klijentu se omogućava nesmetan i siguran napredak poslovanja, oslobađanje bankarskih limita, popravljanje boniteta i kreditne sposobnosti, kao i povećanje konkurentske sposobnosti. Za razliku od Prvog faktora, koji radi na otkupu potraživanja sa rokom dospeća do 180 dana, preduzeće NLB Interfinanz bavi se dugoročnim projektnim finansiranjem, otkupom potraživanja – forfeiting, refinansiranjem i restrukturisanjem obaveza, pri čemu su te usluge, kao i kod Prvog faktora, ograničene samo na pravna lica. Obim plasmana u Srbiji je oko 110 miliona evra, a prednosti u odnosu na ostale finansijske institucije su u tome, da su sve usluge „custom tailored“ – prema mogućnostima i potrebama klijenata, brzina realizacije finansijskog aranžmana i relativno dugi rok kreditiranja – ističe Kobler. 

Podneli ste zahtev za osnivanje društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom NLB Nova penzija, ali nikako da dobijete licencu NBS. Zašto?

– Jedini razlog je što je NLB Nova penzija tek sada zaposlila portfolio menadžera. To je sada iza nas i očekujem da ćemo uskoro dobiti dozvolu za rad Nove penzije, društva koje osnivaju Skupna, najveći penzijski fond u Sloveniji, NLB kao deoničarsko društvo, NLB Continental banka i NLB LHB banka. Uveren sam da ćemo moći sva stečena iskustva iz Slovenije da prenesemo u Srbiju. NLB Nova penzija biće fokusirana, pre svega, na štedni deo dobrovoljnog penzijskog fonda koji zahvata prikupljanje doprinosa u dobrovoljni penzijski fond, vođenje ličnih računa članova fonda i upravljanje penzijskim fondom. NLB Nova penzija će prikupljenim sredstvima sigurno i unosno upravljati u skladu sa predviđenom politikom investiranja, pri čemu će koristiti visokostručne i iskusne kadrove osnivača iz resora bankarstva, tako da oni nude stručnu i logističku pomoć prilikom prikupljanja doprinosa i upravljanja imovinom fondova. NLB Nova penzija poslovaće po načelima dobrog privrednika, poštovanja načela dobrih poslovnih običaja kao i po načelu lojalne konkurencije. Znamo da će konkurencija biti velika i da brzina razvoja i te kako zavisi od povećanja standarda građana Srbije. I naša ciljna grupa, kao i kod drugih fondova, svakako će biti korporativne uplate, što znači da neće biti lako postići dobre rezultate. Ali, slična situacija je bila na startu i u Sloveniji, no kada se krene analitičkim putem i zna se kojim pravcem, rezultati ipak dođu, uspeh je zagarantovan u srednjoročnom periodu.

Kako procenjujete potencijale finansijskog tržišta Srbije?

– Ono je i malo i veliko. Trenutno je otprilike isto kao bilansna suma NLB grupe, negde 14-15 milijardi evra. Tako gledajući, moglo bi se reći da je još nerazvijeno u poređenju sa potencijalima. Ali kada se nađete tu, onda vidite više mogućnosti gde možete da širite svoje poslove. To je i razlog za brojni ulazak stranih finansijskih subjekata u Srbiju.

Tanja Stanković
Podelite ovaj tekst: