HASAN HANIĆ: Zamka zvana NPL

Nenaplativi krediti predstavljaju posebnu vrstu rizika i veoma je teško pronaći adekvatno sistemsko, uniformno rešenje. Svaki nenaplativ kredit mora se posebno analizirati i procenjivati, imajući u vidu pre svega instrumente obezbeđenja koji determinišu stepen njihove naplativosti

Hasan Hanić

Hasan Hanić

Srpski bankarskonansijski sektor je stabilan. Najnoviji rezultati stres-testova pokazali su da je adekvatno kapitalizovan i dovoljno likvidan. Najnoviji podaci o smanjivanju problematičnih kredita u odnosu na ukupne zajmove ukazuju na smanjivanje kreditnog rizika kao važne komponente stabilnosti celokupnog sistema.

Ovako Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije, skenira situaciju u bankarskom sektoru Srbije. Na konstataciju novinara da je 13 banaka kraj 2015. godine dočekalo u minusu, naš sagovornik odgovara:

– Stabilnost znatno varira od jedne do druge banke i kod određenog broja njih računovodstveno je iskazan gubitak upravo zbog “čišćenja” bilansa i redukovanja takozvane kontaminirane aktive.

Pro tabilnost bankarskog sektora je samo jedan od parametara stabilnosti bankarskonansijskog sistema. Da bi se dala sumarna ocena treba uzeti u obzir i druge parametre kao što su solventnost merena odnosom kapitala i rizične aktive, kreditni rizik, koji se meri učešćem problematičnih kredita u ukupnim kreditima i stopom rasta toga učešća; zatim, rizikom likvidnosti, koji proističe iz odnosa likvidne aktive i ukupne aktive i odnosa likvidne aktive i kratkoročnih obaveza i devizni rizik, meren odnosom otvorene devizne pozicije i kapitala.

Razume se, vrednost pojedinih parcijalnih pokazatelja, pa time i ukupnog indeksa stabilnosti sistema se menja tokom vremena i zato je važno da Narodna banka Srbije kontinuirano sprovodi kontrolu svake pojedinačne banke i bankarskog sistema u celini.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • Zvonko Obradović reizabran za člana UO ECRF
  • Putovanje kroz vreme sa Teslom
  • POSLOVANJE NAFTAŠA U PRVOM TROMESEČJU 2016. GODINE: U naftnoj industriji – borba za profitabilnost
  • ODRŽANA MEĐUNARODNA POSLOVNA KONFERENCIJA „IDEJE ZA PAMETNIJE POSLOVANJE“: Ubrzajte tempo promena
  • PROKREDIT GRUPA ORGANIZOVALA SUSRETE PRIVREDNIKA IZ 11 ZEMALJA: Udruživanje malog biznisa jača potencijale regiona
  • VLADIMIR ĐORĐEVIĆ, GENERALNI DIREKTOR KOMPANIJE VISA ZA JUGOISTOČNU EVROPU: Elektronsko plaćanje i kartice bolje od „keša“
  • JELENA GOLOČORBIN STOJADINOVIĆ, DIREKTORKA OTC KOMPANIJE SALVEO: Pet uspešnih godina na konkurentnom farmaceutskom tržištu
  • NOVI INFORMATIČKI IZAZOVI – DIGITALIZACIJA POSLOVANJA: Počela je “Četvrta industrijska revolucija”
  • KAKO ODRŽATI DOSLEDNOST PORUKE I KONSTANTAN IDENTITET BRENDA U MNOŠTVU DIGITALNIH DODIRA SA POTROŠAČEM: Nova pravila u zaštiti brenda
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. juna 2016.
Podelite ovaj tekst: