IZ BANKARSKOG UGLA: Globalni privredni rast u novoj ekonomskoj realnosti

Ekonomski najmoćnije zemlje su zauzele ključne pozicije u svim granama industrije i sektora usluga ostavljajući manjim ekonomijama tržišne niše u kojima su one pronalazile dovoljno prostora za pozicioniranje i rentabilno poslovanje.

Piše: Danilo Mrvaljević

Osvrćući se na ekonomsku realnost globalnih razmera, primećujemo sledeće pojave: ekonomski protekcionizam sa posledičnim gušenjem zakona slobodnog tržišta i anemičan ekonomski rast uz nisku inflaciju i niske (čak i negativne) kamatne stope.

Internet trgovina i savremeni oblici elektronskog plaćanja su umanjili transakcione troškove dodatno stimulišući globalizaciju i specijalizaciju, te su multinacionalne kompanije organizovale svoje lance vrednosti (supply chains) dalje optimizujući troškove proizvodnje i transporta. I globalna trgovina je uz manje poteškoće (sankcije u trgovini sa određenim zemljama, carine i kvote na ograničene kategorije roba i usluga) rasla i kontinuirano podržavala rast globalnog BDP-a sve do prošle godine. Pre svega na inicijativu SAD administracije 2018. godine se otpočinje sa snažnim pretnjama slobodnoj globalnoj trgovini, a ove godine su te pretnje kulminirale i konkretnim merama ograničenja uvoza robe iz skoro svih ekonomskih regija sveta. Efekat na globalni ekonomski rast je svakako ogroman, budući da su kompanije iz celog sveta prinuđene da svoje lance vrednosti reorganizuju u skladu sa novim ekonomskim parametrima (carine koje povećavaju cenu proizvoda na ciljnom tržištu, kvote na količinu robe koja može biti izvezena, ukidanje poreskih olakšica, itd).

Stalne pretnje novim ograničavajućim merama i odgovori zemalja pretnjama uvođenjem kontramera unose nove elemente neizvesnosti u poslovanje kompanija, te one usmeravaju više resursa u političko lobiranje (rent seeking) kod svojih matičnih zemalja i zemalja u kojima posluju, umesto u dalju optimizaciju poslovnog procesa.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • U BEOGRADU ODRŽAN 19. EKONOMSKI SAMIT U ORGANIZACIJI TGI GRUPE: Inovacije su prioritet za bankarski sektor
  • PRIVREDNA KOMORA SRBIJE ORGANIZUJE SPECIJALNE OBUKE ZA PRIVREDNIKE: Novo izdanje pravila za međunarodnu trgovinu Incoterms 2020
  • REGIONALNA KONFERENCIJA “POVEĆANJE PRODAJE OSIGURANJA U POSTOJEĆIM USLOVIMA“: Čvrsta veza između osiguranja i ekonomskog rasta
  • SIEMENS-OVI PROIZVODI ZASNOVANI NA DIGITALNIM PLATFORMAMA ODGOVARAJU NA SVE ZAHTEVE KORISNIKA: Inteligentni elektroenergetski sistemi
  • NEVENA PEROVIĆ, RUKOVODILAC SEKTORA PRAVO I COMPLIANCE: Poverenje potrošača stiče se uz fer i transparentno poslovanje
  • JESENJI VIVALDI FORUM MOKROGORSKE ŠKOLE MENADŽMENTA „LJUDI SA SVRHOM – HR PRAKSE KOJE PRAVE RAZLIKU“: Zašto je važno imati dobar HR sektor
  • SAŠA ŠKUNDRIĆ, DIREKTOR DIREKCIJE ZA LJUDSKE RESURSE VOJVOĐANSKE BANKE AD NOVI SAD, OTP GRUPE: Digitalno bankarstvo stavlja HR pred više izazova
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. novembra 2019.
Podelite ovaj tekst: