JASNA ATANASIJEVIĆ, SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE: Dug put od strategije do realizacije

Najprioritetniji razvojni ciljevi, koje je postavila Vlada i koji su sadržani u ekspozeu premijera, jesu: rast zaposlenosti, rast dohotka, fiskalna konsolidacija i približavanje Evropskoj uniji. Jasno je da realizacija treceg cilja, koji je hitan i u tom smislu prioritetan, prirodno otežava realizaciju prva dva cilja

Jasna Atanasijević

Jasna Atanasijević

U Srbiji, prema nekim podacima, postoji više od 100 različitih strategija ciji su ciljevi vrlo cesto medusobno neusklađeni. Pritom, većina njih ostala je samo mrtvo slovo na papiru, jer se ne primenjuju. U sistemu za koji se često kaže da „ne zna leva šta radi desna“, čini se da bolja koordinacija između državnih institucija ne bi bila naodmet. Medutim, šira javnost gotovo da uopšte nije upoznata sa činjenicom da je pre nekoliko meseci osnovana nova institucija – Republički sekretarijat za javne politike, čiji je posao da sve te strategije međusobno uskladi, da na neki način bude „mozak vlade“ i da premijerov ekspoze pretvori u konkretan akcioni plan, odnosno da poradi na boljoj koordinaciji između ministarstava.

O tome šta će biti zadatak ove novoformirane institucije razgovarali smo sa Jasnom Atanasijević, direktorkom Sekretarijata.

– Naša uloga je da obezbedimo da javne politike budu usklađenije, bolje isplanirane i kvalitetnije. Ovih dana, u saradnji sa resornim ministarstvima, pripremamo Akcioni plan za sprovođenje programa Vlade u kojem se planira način realizacije dugoročnih prioriteta Vlade. Paralelno sa tim, razvijamo svoj analitički kapacitet kako bismo pratili efekte politika koje se primenjuju i kako bismo pružili analitičku podršku kada je potrebno, da bi politike koje se donose bile što usklađenije sa ciljevima i među sobom, i što kvalitetnije. I na kraju celog tog procesa, Sekretarijat sprovodi ocenu analize efekata propisa koji bi trebalo da prikažu kakve će posledice po građane i privredu imati neki zakon. U tom smislu smo nasledili nadležnost Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa koja je postala sastavni deo Sekretarijata. Nastali smo kao deo šire reforme javne uprave kako bi se unutar Vlade unapredio kapacitet za koordinaciju i planiranje javnih politika.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

 • HRVATSKA KOMPANIJA UVEĆAVA SVOJ PORTFOLIO NA SRPSKOM TRŽIŠTU: Atlantik grupa kupila Foodland
 • PREMA IZVEŠTAJU NARODNE BANKE SRBIJE: Srpska banka najveći gubitaš
 • VESTI IZ PRIVREDNE KOMORE SRBIJE
 • NOVA POGODNOST U PORODILIŠTU OPŠTE BOLNICE MEDIGROUP: Devet najvažnijih meseci na rate
 • PREDSTAVLJENA STUDIJA NALED-a I USAID-a “PRIVATIZACIJA U SRBIJI”: Pet uspešnih i pet neuspešnih privatizacija
 • SAMIT O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU: Primena francuskih iskustava u srpskim uslovima
 • GAS KAO GORIVO JE FUNKCIONALNO REŠENJE ZA ČISTIJI I JEFTINIJI TRANSPORT U EVROPI: Zeleno svetlo za „plavo gorivo“
 • Predstavljena studija „Društveno -ekonomski uticaj Koka -Kola sistema u Srbiji ”: Od Koka-Kole za srpski BDP 224 miliona evra
 • VEŠTINA KOMUNIKACIJE: Balans između privatnog i poslovnog života
 • POSLOVNA SAZNANJA: Kako se gubi poverenje
 • FILIP KOTLER I FERNANDO TRIAS DE BES: LATERALNI MARKETING (1) Kreiranje novog tržišta
 • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. decembra 2014.
Podelite ovaj tekst: