Јесење осцилације

У очекивању наступа првих српских добровољних пензионих и инвестиционих фондова, расту наде тржишних учесника

beogradska-berzaУкупна тржишна капитализација Београдске берзе у октобру је увећана за шест одсто у односу на претходни месец и износила је 782,5 милијарди динара, односно 9,8 милијарди евра. Од тога, укупна тржишна капитализација акција износила је 633,1 милијарду динара, односно 7,9 милијарди евра, док је тржишна капитализација обвезница Републике Србије истог месеца износила 149,3 милијарде динара, односно 1,9 милијарди евра.

Порасту тржишне капитализације акција допринела је капитализација акција којима се трговало по методу преовлађујуће цене у износу од 434,9 милијарди динара. Са друге стране, забележен је пад тржишне капитализације акција по методу континуираног трговања у односу на септембар за 15 одсто и она овог месеца носи вредност од 198,2 милијарде динара. На овај пад свакако је утицала и одлука о промени методе трговања акција Хемофарма из Вршца, Granexporta из Београда, Фада из Горњег Милановца и Лаики банке из Београда, које су са методе континуираног трговања овог месеца прешле на трговање по методу преовлађујуће цене.

На пад вредности тржишне капитализације акција утицао је и пад вредности индекса најликвиднијих српских компанија које улазе у индексну корпу BELEX15, а у прилог томе говори пад његове тржишне капитализације за 18 одсто у односу на претходни месец.

Индекси Београдске берзе су у октобру наставили са трендом раста вредности, тако да су у последњим данима трговања забележене нове највише историјске вредности оба индекса. Индекс BELEXfm је први пут прешао границу од 1,900 индексних поена и своју највишу историјску вредност постигао последњег дана октобра, када је достигао 1.905,17 индексних поена. У односу на крај претходног месеца, вредност овог показатеља је порасла за 6,44 одсто, односно за 115,27 поена. Истовремено, индекс BELEX15 је највишу историјску вредност од 1.473,39 индексних поена достигао 26. октобра, док је последња вредност у месецу износила 1.460,36 поена. У односу на септембар, BELEX15 је забележио раст вредности од 50,43 индексна поена, односно 3,56 одсто.

Веће осцилације у кретању индекса BELEX15 илуструју и вредности дневних промена, које су се кретале у распону од -1,18 одсто до 2,42 одсто, док је у истом периоду BELEXfm имао промене од -0,7 одсто до 1,25 одсто.

Вредност BELEXsentimenta за новембар износи 147,86 поена и представља наставак позитивних очекивања у погледу тренда кретања тржишта у наредном месецу.

Достизање максималне вредности овог показатеља од 154 поена, било је пропраћено снажним растом вредности промета и цена.

Након стабилне узлазне путање, у првој половини прошлог месеца, BELEXfm је у последњој декади октобра свакога дана бележио нове историјске максимуме.

Прошломесечну високу корелираност очекиваног и оствареног, потврдио је и индекс BELEX15, који је забележио раст од 3,6 одсто у односу на септембар, достижући историјски максимум од 1.473,39 поена.

У новембру, судећи по мишљењу анкетираних, треба очекивати нешто спорији, али позитиван тренд раста цена акција.

Иако је сасвим извесно да ћемо до краја године бити сведоци интензивних политичких догађаја, који по правилу уносе нервозу на тржиште, чини се да очекивање наступа првих српских добровољних пензионих и инвестиционих фондова довољно јако подгрева наде тржишних учесника.

Наталија Недељковић

БЕРЗАНСКИ ПОЈМОВНИК (6)

Примарно тржиште – прва продаја емитованих хартија од вредности, тј. инвеститор директно купује хартије од емитента и плаћа их емитенту.
Приоритетне акције – Оно по чему се препознају приоритетне акције јесте да са собом не носе право гласа на скупштини акционара. Као и обичне акције, оне представљају део капитала предузећа, али не пружају могућност учешћа у доношењу одлука које су у надлежности скупштине акционара. Предузећа приоритетне акције обично емитују када желе да обезбеде додатна средства за финансирање производње, али нису спремна да обезбеде другим акционарима учешће у одлучивању. Са друге стране, да би се инвеститори мотивисали да улажу у приоритетне акције и без права на управљање, ове акције имају приоритет приликом исплате дивиденде и евентуално ликвидационог остатка, као и понекад, фиксни, гарантовани износ дивиденде.
Секундарно тржиште – свака наредна продаја хартије од вредности (препродаја), после примарне трговине.
Тржишни материјал – збирни назив за материјал којим се тргује – хартије од вредности, девизе, роба (мада се трговина робом последњих година обавља изведеним хартијама од вредности).

(*На захтев читалаца Економетра доносимо тумачење термина који су карактеристични за берзанско пословање а објављени су на сајту Београдске берзе) 
Podelite ovaj tekst: