Привлачне акције Привредне банке

Да је за акцијама Привредне банке интересовање било више него велико, говори и чињеница да је иницијално уписано 33 пута више него што је вредност емисије

privredna-bankaУ октобру је укупно забележен промет у износу од око 204 милиона евра што уједно представља месец у коме су остварени историјски максимални промети. У односу на септембар његова вредност је већа за 78 одсто. Структура трговања је таква да се обвезницама старе девизне штедње трговало у износу од око 26 милиона евра, док се акцијама трговало у износу од око 178 милиона евра. Овај тренд се очигледно наставља и у новембру с обзиром на то да су оба берзанска индекса опет остварила историјски максималне вредности.

Протекли период је био прилично активан за многе инвеститоре. Успешно је завршена докапитализација Привредне банке а.д. Београд а одмах затим је уследила нова докапитализација ПБ Агробанке а.д. Београд, која је још у току. Да је за акцијама Привредне банке интересовање било више него велико, говори и чињеница да је иницијално уписано 33 пута више него што је вредност емисије. Ипак, овако велико интересовање не изненађује с обзиром на то да се на овај начин пружила могућност да се заради 160 одсто у врло кратком року, а ко буде стрпљив вероватно ће моћи да заради и више. На жалост, услед овако велике тражње многи мали инвеститори нису успели уопште да упишу акције јер је “пролазност” била само три одсто.

Вода Врњци у успону

Као хартија која наговештава потенцијал дефинитивно је Вода Врњци. У недељи од 6. до 12. новембра то је била најтргованија хартија одмах после Комерцијалне банке, остваривши укупан промет у вредности од 378 милиона динара, односно око 4,7 милиона евра. Дуго времена цена ове акције је била 6.240 динара да би за кратак рок, односно само неколико дана, порасла на 9.000 динара, што је раст од 44,23 одсто. Тренутна тржишна капитализација ове компаније је око 12,9 милиона евра.

Иако је релативно скоро, односно у септембру, завршена једна докапитализација Агробанке где се једна акција могла уписати по 15.000 динара, ова банка је решила да опет емитује једну количину акција у вредности од око 35 милиона евра. Акционари са правом прече куповине моћи ће да упишу акције по 18.000 динара, док остали заинтересовани инвеститори могу да упишу акције по 20.000 динара. Тренутна цена ове хартије је 30.237 динара и врло је ликвидна с обзиром на то да се већ из недеље у недељу сврстава у ред најтргованијих хартија.

Из банкарског сектора, још једна вест је привукла пажњу многих. Већ неко време најављивана куповина акција АИК банке од стране грчке АТЕ банке коначно се и десила. По цени од 5.945 динара, што је уједно и највиша постигнута цена, ова банка је себи обезбедила учешће у власништву у износу од 20,7 одсто.

Од предузећа која не припадају банкарском сектору издваја се Предузеће за путеве Београд чији је менаџмент једним потезом још једном показао несавршеност појединих закона. Наиме, највећи појединачни акционар овог предузећа Ниш – предузеће за путеве, имало је 69 одсто власништва да би на крају извршили докапитализацију уносом појединих ствари и опреме и на тај начин повећали своје учешће на 96,85 одсто власништва, док се истовремено осталим постојећим акционарима то учешће смањило. На тај начин многи не тако мали одједном су постали “мали акционари” без икакве извесности да ли ће уопште моћи да поврате новац који су уложили у ову фирму.

Наташа Ђуричић

Podelite ovaj tekst: