Milan Petrović: Jeste kriza, ali moramo da investiramo u kvalitet

Niko ne može sa sigurnošću da kaže šta nas čeka i još uvek je prilično maglovito svuda u svetu. Slikovito – trenutno je tolika magla da se ljudi za istim stolom međusobno ne vide! Čeka se mesec jun kada će se ta „magla“ eventualno malo razići kako bismo videli koji su putevi i trendovi pred nama

Milan Petrović

Godina pred nama veliki je izazov za sve ljude i kompanije u celom svetu. To je godina u kojoj će biti neophodno pokazati spremnost i fleksibilnost da se na kraće rokove eventualno menjaju čak i strategije. Biće neophodno da se jednom ili više puta mesečno revidira poslovanje i stanje na tržištu kako bi se na pravi način odgovorilo potrebama potrošača, a istovremeno zadovoljili neophodni elementi za uspešno poslovanje i očuvanje vrednosti kompanije. Ubeđen sam da apsolutno niko u svetu danas ne može sa sigurnošću da kaže šta nas čeka u 2009. godini. Slikovito rečeno, trenutno je tolika magla svuda u svetu da se ljudi za istim stolom međusobno ne vide! Čeka se, možda mesec jun, možda septembar,

kada će se ta magla malo razići da bismo videli koji su to putevi i trendovi pred nama. Na osnovu toga biće neophodno doneti odluke i preduzeti dalje mere za poslovanje.

Ovako je Milan Petrović, generalni direktor kompanije Štraus Adriatik, u razgovoru za Magazin Biznis objasnio uslove poslovanja u Srbiji, uzrokovane ekonomskom krizom.

– Što se tiče poslovanja u Srbiji, razumem svu kompleksnost situacije u kojoj se Vlada nalazi i prisustvo velikog broja
dilema a malog broja odgovora. Evidentno je da država svojim merama pokušava da obezbedi što stabilnije okruženje, ali veliki problem predstavljaju trenutna veoma niska likvidnost kao i nestabilnost kursa, što se posebno odrazilo u poslednjem kvartalu prošle godine. Mislim da su svi privredni subjekti osetili problem nestabilnog poslovanja i nemogućnosti planiranja prihoda usled stalnih oscilacija kursa dinara i evra. Lično bih bio zadovoljan da država stabilizuje kurs na određenom nivou. Ne kažem da treba da bude 80 ili 85, neka bude i 95 ili 110, ali je vrlo bitno da ovaj parametar u našem poslovanju bude konstantan i da za jedan određeni period možemo da planiramo realnije i stabilnije – kaže Petrović.

Naš sagovornik dodaje i činjenicu da je u 2008. godini, prvi put na svetskom nivou, potražnja za sirovom kafom bila veća od proizvodnje, što je uslovilo rast cena na berzama. Uz to, cena kafe izražena je u dolarima, a kurs dolara u odnosu na evro je prilično varirao. Istovremeno, odnos evra i dinara bio je veoma nestabilan, tako da je bilo jako teško naći pravu formulu za planove na duži rok. Pa kad se na to doda inflacija i pad kupovne moći, niska likvidnost i još mnogo nepovoljnih elemenata, jasno je da ima dosta problema u planiranju poslovanja.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: