MIROSLAV REBIĆ: Nema zastoja u kreditiranju

I pored izmenjenih uslova na tržištu, u našoj banci postoji stalna, velika tražnja za stambenim kreditima, pre svega zahvaljujući ponudi koja je još uvek jedinstvena na domaćem tržištu. U prvoj polovini 2009. zabeležili smo i veliko povećanje tražnje za auto i potrošačkim kreditima

Miroslav Rebić

U skladu sa našom poslovnom politikom, mi smatramo da klijent, kada jednom potpiše ugovor o kreditu, mora da bude siguran da u njemu nema nikakvih „sitnih slova“ koja bi mu u nekom trenutku donela bilo kakve dodatne troškove, odnosno da se uslovi iz tog ugovora neće menjati. Imajući u vidu trenutnu situaciju na tržištu, vrednost ovakvog načina poslovanja prepoznali su svi građani koji od banke prvenstveno traže sigurnost i iskrenost, kaže Miroslav Rebić, član Izvršnog odbora Sosijete ženeral banke u Srbiji. U razgovoru za Magazin Biznis on objašnjava zašto u svom poslovanju Sosijete ženeral banka ističe principe dobre poslovne prakse po kojima se ne menjaju kamate na već odobrene kredite.

Kao što je poznato, Sosijete ženeral banka u Srbiji je deo velike bankarske grupacije kojoj je u 83 zemlje u svetu poverenje poklonilo preko 30 miliona klijenata, a na ovom tržištu posluje pune 32 godine, što je čini najstarijom bankom sa većinskim stranim kapitalom u Srbiji. Građanima Srbije nudi proizvode i usluge visokog kvaliteta, poslujući u skladu sa visokim standardima svoje bankarske grupacije, koji se odnose, između ostalog, i na korektan i transparentan odnos prema klijentima.

• Kod kredita koji su vezani za EURIBOR, klijenti Sosijete ženeral banke čak imaju i smanjene rate u slučaju kada dolazi do pada EURIBOR-a. Da li banka zbog toga ima povećane troškove i kako reaguju vaši klijenti?

– Kada klijent potpiše ugovor o kreditu sa promenljivom kamatom u Sosijete ženeral banci, to ne znači da njegova kamata može da se povećava iz nekih njemu neshvatljivih i nepoznatih razloga. Kamata u ugovoru je definisana kao EURIBOR + bančina margina i menja se samo u delu koji se odnosi na EURIBOR. Na primer, ako klijent potpiše ugovor o stambenom kreditu sa kamatom od EURIBOR + 4, kamata će se menjati u zavisnosti od kretanja te referentne kamate, dok će bančina margina ostati 4 odsto tokom celog perioda otplate, do poslednje rate. Sosijete ženeral banka promenljivu kamatu usklađuje sa kretanjem EURIBOR-a svakog meseca, pa je korisnicima kredita sa takvom kamatom od kraja prošle godine, usled pada EURIBOR- a, konstantno smanjivana kamata, a samim tim i rata u evrima. Dodatnih troškova nema jer govorimo o već plasiranim kreditima, a o reakciji klijenata dovoljno govori činjenica da Sosijete ženeral banka nije imala pritužbe zbog nekorektnih promena uslova za kredite u otplati.

Opširnije u štampanom izdanju

 

Podelite ovaj tekst: