Најважније је улагање у људе

Све компаније које виде потенцијал развоја пословања кроз улагање у људске ресурсе, добродошле су да са Београдском берзом постигну сарадњу и поставе нове стандарде за своје запослене

ulaganje-u-ljude-56У правцу бржег придруживања Европској унији и усаглашавању са стандардима које она носи, Београдска берза је спремна да у области развоја људских ресурса да свој допринос кроз увођење новог метода едукације запослених, познатијег као „ин хаус“ обуке. Све компаније које виде потенцијал развоја пословања кроз улагање у људске ресурсе, добродошле су да са Београдском берзом постигну сарадњу и поставе нове стандарде за своје запослене.

Колико ће компанија бити конкурентна на тржишту умногоме зависи од квалитета пословних вештина запослених. Најразличитије обуке могу допринети побољшању перформанси запослених, као и њиховој продуктивности, чиме се ствара сигурност да запослени поседују одговарајуће знање сходно послу који обављају за компанију. Ефективне обуке могу бити од круцијалног значаја када се запошљава нова радна снага или када компанија мења пословну праксу или пак додаје нове производе и услуге.

Постоји неколико савета који могу помоћи да „ин-хаус“ обука корелира добром пословном резултату компаније и развоју њених перформанси:

анализирати пословање компаније – узети у обзир да ли било који део пословања може имати бенефите кроз увођење „ин-хаус“ обуке,

разговарати са запосленима и питати их да ли би неки вид тренинга могао позитивно да се одрази на њихову продуктивност,

пажљиво направити план тренинга,

укључити менаџере одељења/служби у идентификовању потреба за додатним обукама запослених,

направити развојни план у правцу едуковања сваког запосленог и третирати обуке као континуирани процес.

„Ин хаус“ обуке су настале са циљем да се запосленима на оптималан начин омогући иновирање постојећег знања или пак омогући увођење нових сазнања о нечему што може да користи у њиховом редовном пословању. Понуђачи „ин-хаус“ обука стављају на располагање све своје ресурсе, како би задовољили потребе клијента које могу да буду прилично захтевне у одређивању садржаја курса, места и времена одржавања. Програми су рађени на основу извршене анализе а теме су прилагођене тренутним потребама компаније. Дакле, први корак јесте одлука компаније да улаже у људске ресурсе. Затим, тренер и овлашћено лице компаније сагледавају потребе организације и утврђују садржај обуке. Следи дефиниција места одржавања, техничке опремљености и броја запослених који ће похађати курс.

Опширније у штампаном издању

Podelite ovaj tekst: