Novi vlasnik mreže Hipo banaka u Jugoistočnoj Evropi

Američki fond Advent i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) potpisali su 23. decembra ugovor o preuzimanju mreže Hipo Alpe Adria banaka u jugoistočnoj Evropi

Kupoprodajni ugovor potpisan je u skladu sa odlukom Evropske komisije, usvojenom u septembru 2013. godine, prema kojoj je predviđeno da prodaja bude okončana najkasnije do juna 2015.

Novi vlasnik upravljaće mrežom od ukupno šest banaka u pet zemalja – Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji, koja posluje sa oko 1,15 miliona klijenata, u 245 poslovnica i sa ukupnim bilansom od oko 8,4 milijarde evra.

Nakon dobijanja odobrenja od svih relevantnih institucija i Evropske unije transakcija će biti zatvorena, što se očekuje do sredine 2015. godine. Do tada će biti utvrđena i finalna vrednost transakcije koja preliminarno iznosi 200 miliona evra, a zavisiće od poslovnih rezultata u 2014. i 2015. godini.

Podelite ovaj tekst: