Od 22. januara – pripremna nastava na Građevinskom

Građevinski fakultet u Beogradu organizovaće pripremnu nastavu iz matematike za prijemni ispit na tehničke fakultete. Nastava počinje 22. januara i završava se krajem maja.
Pripremnu nastavu će držati profesori i asistenti sa Katedre za matematiku, svake subote u prostorijama ovog fakulteta. U slučaju da polaznici nisu u mogućnosti da dođu na fakultet, pripremnu nastavu iz matematike će moći da prate na dalјinu, koristeći zoom platformu.
– Pripremna nastava ima veliki značaj za maturante koji žele da upišu neki od tehničkih fakulteta, pre svega zato što će biti u prilici da temelјno savladaju i provežbaju gradivo sa kojim će se suočiti na prijemnom ispitu. Ovo je jedinstvena prilika da budući inženjeri provere i unaprede svoja znanja iz matematike, da upoznaju profesore i asistente, da razbiju tremu i osete deo atmosfere Građevinskog fakulteta – kaže dekan prof. dr Vladan Kuzmanović.
Pripremna nastava će biti organizovana tako da se svakog vikenda obradi po jedna ili dve tematske jedinice zastuplјene na prijemnom ispitu na Građevinskom fakultetu, ili drugim tehničkim fakultetima. Polaznici mogu da pohađaju čitavu pripremnu nastavu, ili da se odluče samo za određene tematske celine iz kojih žele da unaprede ili provere znanje.
Više informacija i on-line prijavlјivanje omogućeni su na sajtu Građevinskog fakulteta www.grf.bg.ac.rs .

Podelite ovaj tekst: