Početkom juna u Beogradu najveći međunarodni događaj iz oblasti autoosiguranja

Jedan od najvećih ako ne i najveći izazov za Udruženje osiguravača Srbije u ovoj godini biće organizovanje Međunarodne konferencije auto-osiguranja, skupštine Sistema zelene karte i godišnje Konferencije motornih direktiva EU (IMIC 2020). Ovaj skup koji će biti održan početkom juna, biće najveći događaj iz oblasti autoosiguranja u 2020. jer će pored predstavnika Nacionalnih biroa osiguranja – Biroa zelene karte iz 48 država, konferenciji prisustvovati i predstavnici Garantnih fondova, Biroa za naknadu štete i Informacionih centara iz tih zemalja, najavio je Duško Jovanović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije.

Duško Jovanović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije

Na jednom mestu naći će se predstavnici Sistema zelene karte i Motornih direktiva EU, što Konferenciju čini najvećom te vrste u Evropi. Biće to prvi put u istoriji Sistema zelene karte, dugoj sedam decenija da godišnja konferencija bude organizovana u tom formatu.

Statistički posmatrano, tržište osiguranja u Srbiji postepeno raste i razvija se, što potvrđuje rast bruto premije koja se povećava iz godine u godinu. U 2018. zaključeno je 6,7 miliona polisa, rešeno oko 790.000 odštetnih zahteva i isplaćeno oko 385 miliona evra klijentima. Tehničke rezerve iznose 1,7 milijardi evra i garant su stabilnosti i sigurnosti isplate šteta.

U tom periodu, zabeležen je pad pritužbi građana na rad osiguravajućih društava. Od obrađenih i rešenih 790.000 odštetnih zahteva, građani su se žalili samo u 0,14 odsto slučajeva, a od toga je 5,5 odsto žalbi bilo osnovano. Ako tome dodamo podatak o ukupnom broju prodatih polisa, dolazimo do zaključka da je broj pritužbi na nivou statističke greške, saopštili su u Udruženju osiguravača. Slični podaci su i za prvih devet meseci 2019. godine, tako da kako ističe UOS, može da se kaže da je poverenje građana u osiguranje stabilno.

Ipak, građani Srbije za osiguranje izdvajaju skoro 20 puta manje nego građani EU ili Skandinavije. Kod nas, učešće neživotnog osiguranja u ukupnoj premiji odgovara učešću životnog u razvijenim državama. To pokazuje da naši građani osiguravaju samo ono što moraju. Zbog toga je i dalje glavna ocena da je srpsko tržište osiguranja nerazvijeno, ali sa velikim potencijalom za rast.

Glavni uzroci su nizak životni standard i nelikvidnost privrede, kao i nepoznavanje prednosti osiguranja. Ankete pokazuju da mnogi građani sumnjaju u prevaru ili misle da je osiguranje skupo, što nije tačno. Zbog toga, kako su istakli u Udruženju osiguravača, UOS nastaviti sa sveobuhvatnom edukativnom kampanjom „Osiguraj budućnost“ kroz koju će građanima da objasne da se kupovinom polise osiguranja rizik od štete i gubitaka prenosi na društvo za osiguranje i da je osiguranje sve samo ne trošak. Od države su očekivanja da uvede poreske olakšice i da proširi listu obaveznih osiguranja.

Podelite ovaj tekst: