Početkom juna u Beogradu najveći međunarodni događaj iz oblasti autoosiguranja

Jedan od najvećih ako ne i najveći izazov za Udruženje osiguravača Srbije u ovoj godini biće organizovanje Međunarodne konferencije auto-osiguranja, skupštine Sistema zelene karte i godišnje Konferencije motornih direktiva EU (IMIC 2020). Ovaj skup koji će biti održan početkom juna, biće najveći događaj iz oblasti autoosiguranja u 2020. jer će pored predstavnika Nacionalnih biroa osiguranja – Biroa zelene karte iz 48 država, konferenciji prisustvovati i predstavnici Garantnih fondova, Biroa za naknadu štete i Informacionih centara iz tih zemalja, najavio je Duško Jovanović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije.

Duško Jovanović

Na jednom mestu naći će se predstavnici Sistema zelene karte i Motornih direktiva EU, što Konferenciju čini najvećom te vrste u Evropi. Biće to prvi put u istoriji Sistema zelene karte, dugoj sedam decenija da godišnja konferencija bude organizovana u tom formatu.

Statistički posmatrano, tržište osiguranja u Srbiji postepeno raste i razvija se, što potvrđuje rast bruto premije koja se povećava iz godine u godinu. U 2018. zaključeno je 6,7 miliona polisa, rešeno oko 790.000 odštetnih zahteva i isplaćeno oko 385 miliona evra klijentima. Tehničke rezerve iznose 1,7 milijardi evra i garant su stabilnosti i sigurnosti isplate šteta.

U tom periodu, zabeležen je pad pritužbi građana na rad osiguravajućih društava. Od obrađenih i rešenih 790.000 odštetnih zahteva, građani su se žalili samo u 0,14 odsto slučajeva, a od toga je 5,5 odsto žalbi bilo osnovano. Ako tome dodamo podatak o ukupnom broju prodatih polisa, dolazimo do zaključka da je broj pritužbi na nivou statističke greške, saopštili su u Udruženju osiguravača. Slični podaci su i za prvih devet meseci 2019. godine, tako da kako ističe UOS, može da se kaže da je poverenje građana u osiguranje stabilno.

Ipak, građani Srbije za osiguranje izdvajaju skoro 20 puta manje nego građani EU ili Skandinavije. Kod nas, učešće neživotnog osiguranja u ukupnoj premiji odgovara učešću životnog u razvijenim državama. To pokazuje da naši građani osiguravaju samo ono što moraju. Zbog toga je i dalje glavna ocena da je srpsko tržište osiguranja nerazvijeno, ali sa velikim potencijalom za rast.

Glavni uzroci su nizak životni standard i nelikvidnost privrede, kao i nepoznavanje prednosti osiguranja. Ankete pokazuju da mnogi građani sumnjaju u prevaru ili misle da je osiguranje skupo, što nije tačno. Zbog toga, kako su istakli u Udruženju osiguravača, UOS nastaviti sa sveobuhvatnom edukativnom kampanjom „Osiguraj budućnost“ kroz koju će građanima da objasne da se kupovinom polise osiguranja rizik od štete i gubitaka prenosi na društvo za osiguranje i da je osiguranje sve samo ne trošak. Od države su očekivanja da uvede poreske olakšice i da proširi listu obaveznih osiguranja.

Podelite ovaj tekst: