Савети: Бесплатна едукација

Пише: Мр Дејан Радуловић, заменик директора Републичке aгенције за развој МСПП

besplatna-edukacijaЈедно од кључних поља рада Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа и предузетништва јесте развој и реализација различитих обука, тренинга, семинара, курсева и програма едукације који настоје да одговоре потребама будућих и постојећих предузетника и значајно допринесу развоју принципа доживотног учења и подизања нивоа предузетничке културе. У оквиру едукације вршимо континуирано осмишљавање, припрему и реализацију програма.

У периоду од 2001. године до данас, Републичка агенција је формирала разноврсну палету едукативних програма намењених за:

  • незапослена лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање
  •  запослене, власнике и менаџере малих и средњих предузећа и радњи
  •  радника који су у процесу реструктурисања предузећа остали без посла, а заинтересовани су за покретање сопственог бизниса
  • образовање одраслих, студената, средњошколаца и основаца
  • тренере, консултанте и менторе за потенцијална и постојећа мала и средња предузећа и радње
  • запослене у Републичкој мрежи (стално подизање нивоа знања и обучености лица која пружају подршку и помоћ МСПП)

На основу сарадње са Националном службом за запошљавање и њеним филијалама широм Србије, која успешно траје више од пет година, тимови Републичке агенције и регионалних агенција/центара (чланова Републичке мреже за подстицање развоја МСПП чији је оснивач и координатор Републичка агенција), реализовали су различите едукативне програме из области предузетништва (од једнодневних до тронедељних обука у зависности од интересовања циљне групе).

Савети за почињање посла

Прво важно правило приликом започињања сопственог бизниса јесте да све добро испланирате. Што даље и што детаљније. Око 20 одсто времена утрошеног за план, касније ће уштедети око 80 одсто вашег труда.
Организујте унапред. Трудите се да ”ускладите” људе и ресурсе пре него што почнете. Пре почетка посла треба да мислите и о најмањој ситници и начину да се све споји у целину, да буде потпуно спремно када почнете нови пројекат.
Важно је да пронађете праве сараднике. Слушајте људе и оцењујте да ли вам они могу помоћи да остварите своје циљеве, јер се показало да најбоље фирме имају најбоље људе.
Паметно управљајте. Дајте прави задатак одговарајућој особи, али на прави начин. Послове треба завршавати уз помоћ других, а не по систему ”све ћу сам”.
Контролишите. Неопходно је да развијете и навику контроле и поставите систем праћења послова. Контрола значи и обавезу да раднику обезбедите све услове да најефикасније заврши посао.
Мерите. За успех је важно и мерење успешности, али у складу са планом. Радник мора да има јасне циљеве и да зна како ће му рад бити мерен и шта може да очекује када нешто добро уради.
Информишите. Нека запослени у фирми увек буду обавештени о ономе што треба да знају. На тај начин се јача мотивација и осећај припадности ”тиму који побеђује”.

Данас Републичка агенција заједно са својом Републичком мрежом реализује више од 50 различитих едукативних програма. Полазећи од тога да су предузетницима и привредницима потребна савремена знања и вештине како би што успешније прошли кроз процес транзиције, организује обуке које одговарају тренутним кретањима и захтевима, као што су: како започети бизнис, како водити бизнис, маркетинг план, порез на додату вредност, пословна комуникација, лична продаја, маркетинг за предузетнике, предузетништво и иновације, новине у законској регулативи за МСПП сектор, основи рачуноводства за предузетнике, порези и допринос, електронско пословање, Swot анализа предузетничких карактеристика, анализа и вредновање бизнис идеја, тренинг тренера, израда бизнис плана, стратешки менаџмент, финансијски менаџмент, бизнис инкубатори, кластери, пословна комуникација, од радника до послодавца, алати за препознавање предузетничких вештина, међународни рачуноводствени стандарди, радни односи, тимски рад, лидерство, вештине преговарања, однос са клијентима, развој људских ресурса, јавни наступ и вештине презентације, утврђивање тренинг потреба и методе за реализацију, тренерски стилови, превазилажење отпора и рад са специфичним клијентима, менаџмент и организација у МСПП, извоз-увоз и царински систем, заштита интелектуалне својине, пројектни менаџмент, менторинг за постојећа и потенцијална МСПП и др.

До сада је наше обуке похађало преко 30.000 полазника из целе Србије.

Највећи део ових образовних услуга доступан је корисницима бесплатно или по ценама нижим од тржишта (реализује се уз финансијску помоћ државе или донаторских организација).

Све ове обуке утичу на елиминацију једног од ограничавајућих фактора у развоју предузетништва, а то је недостатак неопходних знања из ове области и то кроз информисање, оспособљавање и овладавање знањима о бизнису: од избора и тестирања идеје, преко информације и анализе потенцијалних извора финансирања, информисање, помоћ у регистровању предузећа или радње, добијање разних дозвола и друго.

(Наставиће се)

Podelite ovaj tekst: