Трговање без изненађења

Највећи раст цене, и то од око 44 одсто, остварен је у трговању акцијама предузећа Агровојводина комерцсервис из Новог Сада

trgovanje-bez-iznenadjenjaНа Београдској берзи у периоду од 18. до 22. септембра укупно остварена вредност промета износила је 2,6 милијарди динара, односно 30,9 милиона евра.

Од укупно 168 тргованих емисија акција те недеље, раст цене забележен је на 44 емисије, пад цене на 57, док на 67 тргованих емисија акција није било промена у цени.

Највећи раст цене, и то од близу 44 одсто, остварен је у трговању акцијама предузећа Агровојводина комерцсервис из Новог Сада. Тренутна тржишна цена ових акција износи 4.030 динара. Скок цене од преко 20 одсто остварен је и у трговању акцијама Универзал банке и Агробанке из Београда.

У анализираној недељи највећи промет остварен је у трговању акцијама Књаза Милоша из Аранђеловца. Вредност промета у трговању овим акцијама износила је 443,5 милиона динара, а последња цена утврђена је на нивоу од 18.655 динара. Велики обим промета, и то од 334,5 милиона динара, остварен је и у трговању акцијама НИП компаније Новости.

Раст учешћа страних инвеститора од преко 50 одсто у укупном трговању иде у прилог заједничкој оцени страних инвеститора „да је Србија остварила напредак у побољшању инвестиционе климе”, на недавно одржаној конференцији „Србија – инвестициона локација будућности”, коју је организовао Савет страних инвеститора у сарадњи са Владом Србије и Агенцијом за страна улагања.

У четвртак, 21. септембра 2006. године, на Београдској берзи закључена је стохиљадита трансакција од почетка године, а управо та стохиљадита трансакција закључена је у трговању акцијама.

Током те недеље оба индекса Београдске берзе постижу своје историјске максимуме. Тачније, у среду 20. септембра, индекс BELEX15 достиже своју историјски максималну вредност од 1.412,10 индексних поена, а последњи дан у анализираној недељи завршава на нивоу од 1.423,07 индексних поена, што је за 4,65 одсто више у односу на исти дан претходне недеље. Други индекс Београдске берзе, BELEXfm, који укључује све обичне акције којима се бар једном трговало на Берзи, после благе корекције крајем августа, истог дана, 20. септембра, достиже свој историјски максимум на нивоу од 1.784,56 индексних поена. У петак, 22. септембра дан завршава на нивоу од 1.792,28 индексних поена, односно за 0,98 одсто више него што је било пре недељу дана.

За све заинтересоване који желе да сазнају нешто више о берзи и берзанском пословању, у периоду од 9. до 11. октобра, Београдска берза организује, трећи по реду, „Основни курс о берзи” од почетка године.

Све информације везане за наведени курс могу се добити на web сајту Београдске берзе www.belex.co.yu или на телефон 011/322-97-40.

Наталија Недељковић

БЕРЗАНСКИ ПОЈМОВНИК (4)

Емитент – правно лице које издаје (емитује) хартије од вредности чијом продајом прикупља недостајућа новчана средства.
Инвеститор – сваки купац хартија од вредности, правно или физичко лице.
Институционални инвеститор – правна лица чија је основна делатност финансирање инвестиција, на пример, инвестиционе банке, фондови, осигуравајућа друштва и слично. Наведени инвеститори финансирање пројеката врше куповином акција на примарном тржишту, а потом их препродају на берзи, како би новац уложили у друге пројекте.
Клиринг и салдирање – радње које се, у регистру хартија од вредности – посебној специјализованој институцији – обављају након реализације налога куповине и продаје. Ове радње односе се на међусобно поравнање обавеза и потраживања, као и пренос продатих хартија, са старог на новог власника и истовремено пренос новца са рачуна купца на рачун бившег власника хартије.
Конвертибилне акције – Иако се конвертибилне акције још увек не користе на домаћем тржишту капитала, оне представљају још један од познатих облика финансирања предузећа. Назив су добиле по чињеници да се по одлуци инвеститора могу конвертовати у обичне акције које садрже право на управљање, дивиденду и ликвидациони остатак. Конвертибилне акције дају већу сигурност инвеститору, као и вишу дивиденду, али слично преференцијалним не омогућавају управљање. Цена конвертибилних акција обично је нешто виша од цене обичних акција истог предузећа и има сличан тренд промене.

(* На захтев читалаца Економетра доносимо тумачење термина који су карактеристични за берзанско пословање а објављени су на сајту Београдске берзе.) 

Podelite ovaj tekst: