Веће тржиште у сенци политичких калкулација

Подржавам формирање зоне слободне трговине за западни Балкан из најједноставнијих економских разлога: зато што би трговинска размена могла бити већа од ове садашње, у земљу би ушло више страних улагања и учинио би се корак даље на путу ка ЕУ

Марта Базлер-Маџар

Марта Базлер-Маџар

Загледани у сопствене проблеме, уз бреме оног што се дешавало у време и након распада бивше Југославије, њене некадашње чланице доста су уздржано а неке, попут Хрватске, и веома одбој- но реаговале на иницијативу ЕУ да се у западном Балкану створи зона слобод- не трговине. Реч је о подручју бивше Југославије, сем Словеније која је већ у ЕУ, уз додатак Албаније. И мада није спорно да је за све, па и успешну зону слободне трговине, потребна добра во- ља оних који ће бити у том кругу, не би се смело занемарити да би оваква ре- гионална сарадња значила и корак да- ље на путу ка ЕУ, чему све ове земље теже. На страну оне друге, економске предности које нису мале.

– Није реч само о томе да би трго- винска размена могла бити већа од ове садашње, већ и о већем тржишту које је увек примамљивије за потенцијалне стране инвеститоре. А кад је тржиште веће може се искористити економија обима, ићи на специјализацију и тех- нолошке иновације. Све је то значајно за произвођаче, а шта ће донети потро- шачима не треба посебно ни објашња- вати јер је разноврсност производа, и самим тим добра понуда, увек добродошла. Комплементар- ност привредних структура, ниски транспортни тро- шкови, познавање укуса потрошача а и језика, иду не- спорно у прилог овој идеји. Зато је и подржавам, из тих нај- основнијих економских разлога, каже за Економе- тар др Марта Базлер-Ма- џар, професор на БК универ- зитету, која се годинама бави проблематиком економских повезива- ња и регионалним развојем.

Опширније у штампаном издању


У овом броју још и …

  • И трагање за послом је посао
  • Донације за мала и средња предузећа још 2006.
  • Здравље у првом плану
  • Тржиште без институција
  • Традиција мајсторства
  • Цвета производња Јамахиних мотоцикала
  • Управљање у глобалном окружењу
  • Успешно заменили велике
  • Следећи број Економетра излази 7. марта 2006.
Podelite ovaj tekst: