DVE DECENIJE ODRŽAVANJA TAKMIČENJA ZA NAJBOLJU TEHNOLOŠKU INOVACIJU U SRBIJI!

Ove godine Najbolja tehnološka inovacija obeležava punih 20 godina od organizovanja prvog takmičenja. Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju promoviše preduzetnički način razmišljanja i ponašanja tako što učesnicima daje finansijsku i edukativnu podršku, saopštili su organizatori 28. februara.

Do sada su dodeljene nagrade u vrednosti od 117.550 miliona dinara, osnovano je preko 88 preduzeća, učestvovalo je 3.479 timova, održano je 506 treninga i obuka koje je pohađalo preko 11.000 ljudi – istraživača, visokotehnoloških kompanija, studenata, inovatora. Napisano je skoro od 1.300 biznis i marketing planova, poslovnih modela, angažovano je 384 recenzenta.

I ove godine traži se inovacija. Najbolja u Srbiji! Nagradni fond je 6 miliona dinara. Prijave su zvanično otvorene, a Takmičenje se realizuje u tri kategorije. Za inovativne ideje srednjoškolskih i studentskih timova rok za prijavu je 30. mart, dok je za Realizovane inovacije i Inovativno selo rok 5. maj. 2024. godine.

Učešće na Takmičenju, osim nagrada, svim takmičarima obezbeđuje besplatnu stručnu pomoć u vidu edukacije kroz treninge i konsalting. Zatim, besplatnu medijsku podršku, kao i kontinuirano praćenje i pomoć u godinama koje slede nakon završenog učešća na Takmičenju. Sve potrebne informacije i dokumentacija za prijavu možete pronaći na veb sajtu.

KATEGORIJE

Srednjoškolski i studentskih timovi – timovi sastavljeni od najmanje tri člana uz imenovanje svog predstavnika sa idejom koja treba da predstavlja unapređenje u odnosu na postojeća, opšte poznata rešenja. Srednjoškolski timovi imaju podršku mentora.

Realizovane inovacije – timovi koji poseduju gotov prototip spreman za tržište, imaju izgrađeno potrojenje za proizvodnju ili se sa inovacijom već nalaze na tržištu, mogu se prijaviti u ovoj kategoriji.  Minimalan preduslov je postojanje funkcionalnog prototipa. Sve više od toga, poput serijske proizvodnje je dodatna prednost.

Inovativno selo – timovi, koje čine predstavnici, mogu se takmičiti u ovoj kategoriji. Inovativno selo je predviđeno za timove kod kojih je bar jedan član tima predstavnik udruženja, preduzeća ili gazdinstva registrovano.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Pravo učešća na NTI imaju isključivo timovi sastavljeni od najmanje tri člana, koji mogu biti fizička ili pravna lica u kategoriji Realizovane inovacije. Pravo učešća na Takmičenju u kategoriji Inovativno selo imaju timovi sastavljeni od najmanje tri predstavnika istog ili različitih sela (mesnih zajednica), i to fizičkih i/ili pravnih lica. Članovi tima trebaju da imaju prebivalište na teritoriji sela, a pravna lica sedište. Svako selo može biti predstavljeno sa više timova.

Preporuka prilikom formiranja timova, nezavisno od kategorije u kojoj se takmiče, je da tim ne uključuje samo članove koji poznaju tehnički deo inovacija, već i osobe koje imaju određena znanja o ekonomskom delu projekta. Ovo je važno jer se značajan deo zadataka odnosi na kreiranje poslovne strategije.

Prijavljivanje: Sve prijave podrazumevaju onlajn popunjavanje elektronskog formulara u pripadajućoj kategoriji putem veb sajta www.inovacija.org. Prijave su, za srednjoškolske i studentske timove, otvorene do 30. marta, a za realizovane inovacije i inovativno selo, do 5. maja.

TOK TAKMIČENJA

Takmičenje je organizovano u nekoliko segmenata: priprema, tehnika, tržište, promocija, polufinale i finale. Polufinale je faza takmičenja u kom se dvanaest najbolje plasiranih takmičara nadmeće za plasman u finale. Finale takmičenja za kategoriju Realizovane inovacije se organizuje u studiju RTS-a, za koji je obezbeđen direktan prenos na nekom od kanala javnog servisa.

ISTORIJAT TAKMIČENJA

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji je nastalo kao projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine 2004. godine, obostranom inicijativom tadašnjeg zamenika ministra profesora Dragana Povrenovića, sa jedne i  profesora sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Vojina Šenka i Miroslava Despotovića sa druge strane.

Kako je tadašnje resorno ministarstvo bilo zaduženo za pronalazače i njihove organizacije, slična ideja o njihovom takmičenju se poklopila sa onim što je prethodno rađeno u Novom Sadu za studente, pa je ubrzo Najbolja tehnološka inovacija Srbije dobila današnju formu. Takmičenje se organizuje uz punu podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Zahvaljujući tome što je ceo projekat podignut na državni nivo, uključene su i organizacije koje su svaka na svoj način doprinele razvoju takmičenja, od resornog ministarstva, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, Privredne komore Srbije i Radio-televizije Srbije, kojima su se tokom godina priključivale i druge institucije, organizacije i pojedinci.

Takmičenje je od početka zamišljeno kao škola visokotehnološkog preduzetništva mnogo više nego kao instrument određivanja ko je najuspešniji –  jer to ionako tržište radi najbolje. Zato se svake godine organizuju noviji i zanimljiviji treninzi, namenjeni sticanju različitih veština: kako privući investitore, kako se prilagodini kupcu, kako naći novu primenu za svoju tehnologiju, kako kreativno rešiti problem, kako opisati, predstaviti, prodati, zaštititi svoj proizvod.

Oblasti kojima pripadaju inovacije su mnogobrojne. Tradicionalno najzastupljenije su inovacije iz oblasti poljoprivrede i prehrambene tehnologije, energetike, informaciono-komunikacionih tehnologija, mašinstva, građevine, ali iz godine u godinu sreću se odlične inovacije iz medicine, ekologije, tretmana i zaštite voda i mnogih drugih.

Radom i entuzijazmom organizacionog tima, ovo takmičenje pokušava da menja našu stvarnost i doprinese razvoju Srbije kao uspešne države. Najbolja tehnološka inovacija ove godine obeležava punih 20 godina rada.

Podelite ovaj tekst: