Druga generacija nasledila trećinu porodičnih firmi u Srbiji

Pred porodičnim kompanijama u Srbiji, kao i u Evropi, predstoje veliki izazovi generacijske tranzicije, odnosno rešavanje pitanja upravljanja firmom.

Dok je u Srbiji čak 70 odsto firmi u “rukama” prvog vlasnika, u evropskim porodičnim firmama prva generacija upravlja samo u trećini kompanija, pokazuju rezultati istraživanja KPMG, jedne od najvećih revizorskih kuća na svetu, koje je sprovedene u 23 evropske države u saradnji sa Zajednicom evropskih poslovnih preduzeća.

Druga generacija nasledila je trećinu srpskih firmi, a treća generacija je na čelu samo 2,4 odsto preduzeća. Situacija u Evropi je drugačija: druga ili treća generacija vlasnika vodi skoro polovinu kompanija, a 18 odsto ima na čelu četvrtu generaciju vlasnika.

Prema rezultatima istraživanja KPMG većina porodičnih firmi (85 odsto) se slaže da su eksterni rukovodioci potrebni za uspeh preduzeća, međutim još uvek nisu spremni da se odreknu interne kontrole nad poslovanjem. Uzimajući u obzir razlike u političkom i ekonomskom ambijentu, kao i istorijskim prilikama, ne začuđuje što su porodične firme u Evropi dugovečnije nego naša porodična preduzeća. Za razliku od Srbije gde najveći broj porodičnih firmi posluje manje od 20 godina, a čak trećina manje od decenije, polovina evropskih kompanija u vlasništvu porodica posluje više od 50 godina, a trećina je na tržištu od 20 do 50 godina. U Evropi u kategoriju porodičnih preduzeća spadaju i kompanije koje imaju više od 1000 zaposlenih i godišnje prihode veće od 200 miliona evra. Takvih kompanija je oko 18 odsto.

Između 250 i 1000 radnika ima 17 odsto porodičnih preduzeća u Evropi, a manje od 50 radnika ima samo četvrtina porodičnih evropskih firmi.

Istraživanje KPMG je pokazalo da porodična preduzeća sve više posluju na međunarodnim tržištima i da taj broj neprestano raste poslednjih godina. Samo pre četiri godine van nacionalnih granica je poslovalo 60 odsto porodičnih firmi, a taj broj je u 2016. porastao za 16 odsto.

Porodične firme ulažu u startap-ove, kompanije stare od jedne do pet godina ili stabilna preduzeća starija od 20 godina, a planiraju ulaganja u novu tehnologiju, zapošljavanje i obuku…

Uprkos slabom ekonomskom rastu i nestabilnostima unutar evropskog tržišta, porodična preduzeća u Evropi i nakon Brexit referenduma i dalje beleže pozitivne rezultate i optimistična su u prognozama za budućnost.

Istraživanje KPMG je urađeno na uzorku od 1000 kompanija od 1. maja do 30. juna prošle godine.

Podelite ovaj tekst: