ПРЕДУЗЕТНИШТВО МЛАДИХ У СРБИЈИ: ПРЕПРЕКЕ И ПРЕДНОСТИ

Као главне препреке за започињање бизниса млади предузетници наводе финансијски ризик, лоше услове за приступ финансијским фондовима, скупе и компликоване процедуре, али и непостојање јасне политике стимулације од стране државе.

ТРАНЗИЦИЈА: Држава и тржиште

Најављени програм нове владе добар је повод да се, по ко зна који пут, дотакне питање односа тржишта и државне интервенције у нашем привредном животу. Свима је познато да нас